Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ hai, 25/11/2019, 14:08 PM

Tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Hòa thượng sinh ngày 15-2-1903 tại làng Phương Lưu, huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên, trong một gia đình phúc đức thuần hậu, nhiều đời thâm tín Tam bảo. Thân phụ là cụ Lê Uyển, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sử. Gia đình có 3 người con trai đều xuất gia tu hành giải thoát.

>>Nhân vật Phật giáo

Cố Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Hành hạ TrụViện chủ Tổ Đình Đông Hưng, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Cố Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Hành hạ TrụViện chủ Tổ Đình Đông Hưng, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Tiểu sử Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Bài liên quan

Hòa thượng Thích Hành Trụ (1903-1984), là bậc cao Tăng với cao đức và phẩm hạnh viên đầy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài có công đức rất lớn trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo nhiều thế hệ Tăng tài và truyền thừa chính pháp qua việc phiên dịch, ấn hành nhiều kinh luật phổ biến, hoằng dương Phật pháp, hướng dẫn tu tập cho tứ chúng, khai sơn các tòng lâm, tiếp Tăng độ chúng không mệt mỏi. Sau 36 năm vắng bóng nhưng hình ảnh của Hòa thượng vẫn còn in đậm trong tâm trí của giới Tăng Ni, Phật tử đã từng biết hoặc nghe qua danh của ngài với tất cả tấm lòng cung kính và niềm tri ân sâu sắc.

Ngày 29 tháng 10 âm lịch hàng năm, chư Tăng Ni của rất nhiều tự viện và Phật tử từ khắp các nơi tề tựu về Tổ đình Đông Hưng Q2, Tp.Hồ Chí Minh với lòng thành kính tri ân và tưởng niệm lễ húy kỵ của ngài. Do vậy, việc tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của ngài là điều không thể thiếu được đối với những người học Phật.

Hòa thượng thế danh Lê An, pháp danh Thị An, tự Hành Trụ, hiệu Phước Bình, thuộc dòng phái Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42.

Hòa thượng sinh ngày 15-2-1903 tại làng Phương Lưu, huyện Đồng Xuân tỉnh Phú Yên, trong một gia đình phúc đức thuần hậu, nhiều đời thâm tín Tam bảo. Thân phụ là cụ Lê Uyển, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sử. Gia đình có 3 người con trai đều xuất gia tu hành giải thoát.

Hòa thượng lúc còn trẻ

Hòa thượng lúc còn trẻ

Thuở ấu thơ, chí hướng xuất trần đã sớm phát sinh nơi tâm hồn son trẻ, nên ngài thích theo song thân lên chùa lễ Phật nghe kinh và càng ngày lòng mộ đạo của ngài càng thêm tăng trưởng. Năm 12 tuổi xuất gia, 19 tuổi về nương tựa Hòa thượng bổn sư Như Đắc, chùa Phước Sơn, thọ tam đàn Cụ túc giới năm 22 tuổi. Hòa thượng đã được học và thông thạo cả hai phương diện Quốc văn và Nội điển.

Bài liên quan

Với phong cách đĩnh đạc và say mê học hỏi, ngài đã trau giồi kinh luật nội điển ở hầu hết các trường hạ. Khóa học được tổ chức bấy giờ ở khắp các đạo tràng chùa Thiên Phước (Thủ Đức) năm 1934; đạo tràng Tổ đình Bát Nhã (Phú Yên) năm 1935... Gặp lúc phong trào chấn hưng Phật giáo đang phát triển, Hòa thượng vào Nam tham học ở Thích Học Đường Lưỡng Xuyên do các Hòa thượng Khánh Hòa, Khánh Anh, Huệ Quang lãnh đạo.

Hòa thượng từng được thọ giáo với các bậc cao minh như Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (Tổ đình Tường Vân, Huế), Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên (Tổ đình Thiền Tôn), Trưởng lão Hòa thượng Phước Huệ (Tổ đình Thập Tháp), bác sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (Phật học đường Tây Thiên)…Bắt đầu từ đây, Hòa thượng noi gương chư Tổ, phát tâm đại bi, lấy việc tiếp chúng độ Tăng, hoằng dương Phật pháp làm chánh yếu, ngược xuôi giảng dạy Phật pháp, hướng dẫn tu tập cho tứ chúng, khai sơn các tòng lâm, tiếp Tăng độ chúng không mệt mỏi.

Hạnh niệm hành trì câu Phật hiệu

Hạnh niệm hành trì câu Phật hiệu

Năm 1936, ngài được tiến cử làm Giáo Thọ sau khóa trường Hương do Hội Lưỡng Xuyên Phật Học tổ chức tại chùa Long Phước ở Vĩnh Long. Sau đó, ngài được cử ra Huế học tại Phật học đường chùa Tường Vân, rồi đến chùa Tây Thiên với học Tăng của cả ba miền tham dự, do Quốc Sư Phước Huệ làm Pháp Chủ giảng dạy.

Bài liên quan

Năm 1940, vì bệnh trầm trọng, ngài phải trở vào Nam điều trị và ở lại giảng dạy tại Ni trường chùa Kim Sơn Phú Nhuận.Năm 1942, ngài được Tỉnh Khánh Hòa bổ về Sóc Trăng làm Giáo Thọ giảng dạy ở chùa Hiệp Châu, chi hội Kế Sách của Hội Lưỡng Xuyên Phật Học và chùa Viên Giác tại Vĩnh Long.

Năm 1945, ngài được Hòa thượng Vạn An đưa về làm Giáo Thọ giảng dạy tại chùa Hội Phước, Nha Mân tỉnh Sa Đéc. Trong thời gian ấy, ngài làm Đệ nhất Yết Ma trong Đại Giới Ðàn chùa An Phước, Châu Đốc. Sau đó, ngài về chùa Long An ở Sa Đéc, tại đây đã kết nghĩa pháp đạo huynh đệ cùng ba vị Khánh Phước, Thới An, Thiện Tường và mở Phật Học Ðường. Chư Tăng khắp lục tỉnh hội tụ về tu học rất đông. Xuất thân từ đây có các Hòa Thượng Từ Nhơn, Hòa thượng Huệ Hưng....

Năm 1946, ngài với ba vị sư đệ kết nghĩa lên Sài Gòn hợp nhau lập chùa Tăng Già, hiện nay là chùa Kim Liên, để tiếp độ chúng Tăng tựu về học. Đây là Phật Học Ðường đầu tiên ở đất Sài Gòn trong phong trào chấn hưng Phật giáo, mở đường cho các Phật học viện sau này phát triển.

Hình ảnh của Hòa thượng vẫn còn in đậm trong tâm trí của giới Tăng Ni, Phật tử

Hình ảnh của Hòa thượng vẫn còn in đậm trong tâm trí của giới Tăng Ni, Phật tử

Năm 1947, ngài lại cùng ba vị sư đệ dựng nên ngôi già lam thứ hai là chùa Giác Nguyên để chuyển chư Tăng về đây tu học, chùa Tăng Già biến thành trường Phật học dành cho Ni chúng, ngày nay là chùa Kim Liên Q4. Hai đạo tràng này ngày thêm vang tiếng và Tăng Ni khắp nơi về học rất đông, góp phần rất lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo tại đất Sài Gòn lúc bấy giờ. Ngài đảm nhiệm Giám Ðốc Phật học đường Giác Nguyên và Hóa Chủ Phật học Ni trường Tăng Già.

Bài liên quan

Năm 1948, ngài mở Đại Giới Ðàn tại Phật học đường Giác Nguyên để truyền trao giới pháp cho Tăng Ni thọ trì tu học. Sau đó, ngài được đề cử làm Trưởng Ban Nghi Lễ của Giáo Hội Tăng Già Nam Việt vào năm 1951, làm chứng minh Đạo Sư Hội Phật Học Nam Việt tại chùa Xá Lợi Sài Gòn cho đến cuối đời (1956 - 1984), và làm Trưởng Đoàn Phật Giáo Việt Nam tham dự Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới kỳ 4 tại Nam Vang năm 1957.

Năm 1963, ngài khai mở Phật học đường Chánh Giác tại chùa Chánh Giác ở Gia Định do ngài làm giám đốc kiêm trụ trì. Sau đó ngài về trụ trì thêm chùa Đông Hưng ở Thủ Thiêm và chọn nơi này làm chốn tĩnh tu nhập thất vào những mùa An Cư Kiết Hạ. Năm 1967 - 1969, ngài làm Giới Sư các Đại Giới Ðàn Hải Đức ở Phật học viện Hải Đức (Nha Trang) và Quảng Đức ở Phật học viện Huệ Nghiêm (Sài Gòn).

Công đức lớn trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo nhiều thế hệ Tăng tài, và truyền thừa chính pháp

Công đức lớn trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo nhiều thế hệ Tăng tài, và truyền thừa chính pháp

Năm 1975, 1977 - 1980, liên tiếp ngài làm Đàn Ðầu Hòa Thượng các Đại Giới Ðàn tại chùa Ấn Quang do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mở ra để truyền trao giới pháp cho giới tử toàn quốc.

Từ năm 1977 - 1981, ngài kiêm chức Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Năm 1981, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập, ngài được cung thỉnh vào làm thành viên Hội Đồng Chứng Minh Trung Ương.

Nhận thấy thời gian đồng hành với lão bệnh, phát sinh nơi thân tứ đại, từ năm 1976 trở đi, ngài phát nguyện nhập thất an tịnh cho đến khi về cõi Phật. Vào ngày 29 tháng 10 năm Giáp Tý, nhằm ngày 21-11-1984, huyễn thân ngài nhẹ nhàng chuyển hóa. Ngài trụ thế 81 năm, được 59 hạ lạp. Ngài có công đức rất lớn trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo nhiều thế hệ tăng tài, và truyền thừa chính pháp qua việc phiên dịch, ấn hành nhiều kinh luật phổ biến với các tác phẩm để lại như:

- Sa Di Luật Giải.

- Qui Sơn Cảnh Sách.

- Tứ Phần Giới Bổn Như Thích.

- Phạm Võng Bồ Tát Giới.

- Kinh A Di Đà Sớ Sao.

- Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên.

- Kinh Hiền Nhân.

- Kinh Trừ Khủng Tai Hoạn.

- Tỳ Kheo Giới Kinh.

- Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn.

- Long Thơ Tịnh Độ.

- Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư.

- Nghi Thức Lễ Sám.

- Kinh Thi Ca La Việt.

- Sự Tích Phật Giáng Thế.

Sự viên tịch của ngài đã để lại trong tâm tưởng của những người thuộc thế hệ đương thời và hậu thế một niềm tri ân vô hạn bởi một sự nghiệp hoằng pháp độ sanh vô cùng lớn lao tràn đầy lòng từ bi và trí tuệ.

Kế thừa truyền thống khai sơn của cố Hòa thượng Thích Bửu Chí năm 1925, gây dựng nên nền móng Đông Hưng (nơi trú xứ cũ số 201 đường Lương Định Cùa, phường An Khánh, Q.2, Tp.HCM), trải qua năm đời trụ trì, nét sáng về công hạnh của Hòa thượng Thích Hành Trụ vẫn luôn được giữ gìn ngày thêm sáng đẹp.

Kế thừa truyền thống khai sơn của cố Hòa thượng Thích Bửu Chí năm 1925, gây dựng nên nền móng Đông Hưng (nơi trú xứ cũ số 201 đường Lương Định Cùa, phường An Khánh, Q.2, Tp.HCM), trải qua năm đời trụ trì, nét sáng về công hạnh của Hòa thượng Thích Hành Trụ vẫn luôn được giữ gìn ngày thêm sáng đẹp.

Vào ngày 29 tháng 10 năm Giáp Tý (1984) huyễn thân ngài nhẹ nhàng chuyển hóa, trụ thế 81 năm, được 59 hạ lạp.

Vào ngày 29 tháng 10 năm Giáp Tý (1984) huyễn thân ngài nhẹ nhàng chuyển hóa, trụ thế 81 năm, được 59 hạ lạp.

Nhất tâm đảnh lễ Đông Hưng đường thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ thập nhị thế Pháp huý thượng Thị hạ An ,tự Hành Trụ , hiệu Phước Bình đại lão Hoà thượng Giác Linh nghê toà chứng giám./.

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tâm từ bi của mẹ - Nền tảng giáo dục con trưởng thành

Nhân vật Phật giáo 08:23 08/03/2021

Cũng giống như ý nghĩa và hình tượng Mẹ hiền Quán Thế Âm, sức mạnh thật sự của một người Mẹ là tâm ôn hòa từ ái, khiến mọi người cảm nhận rõ tình yêu thương như biển cả, đây chính là vùng đất bao la - nền tảng giáo dục con trưởng thành.

Đức Phật - một bậc Thầy lớn của nhân loại

Nhân vật Phật giáo 07:40 08/03/2021

Đức Phật luôn nhắc nhở mỗi cá nhân hãy làm chủ bản thân mình, quyết định vận mệnh của bản thân chứ đừng giao phó trông chờ vào ai cả. Mỗi người là ngọn đèn soi rọi con đường ta đi.

Chùa Ba Vàng hỗ trợ bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn

Nhân vật Phật giáo 22:37 07/03/2021

Năm vừa qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế và xã hội của người dân. Đặc biệt, với những bệnh nhân chạy thận nhân tạo có cuộc sống khó khăn, thường xuyên phải điều trị dài ngày trong bệnh viện thì khó khăn lại tăng thêm nhiều phần.

Hưởng thụ lạc được Như Lai khen ngợi

Nhân vật Phật giáo 22:10 07/03/2021

Sống ở đời thì phải vui mới khỏe và đáng sống. Kém vui thì thân thụ động, tâm buồn chán, u sầu, nhiều loại bệnh tật não phiền cũng bắt đầu từ đây. Không chỉ người đời cần vui vẻ, thoải mái mà người tu cũng rất cần sống vui, an lạc.

Từ điển Phật học

Travel Mag