Tag: vẻ đẹp của Tây Lương Nữ Vương

Những điều bí ẩn của Tây Lương Nữ Quốc và vị nữ vương đem lòng yêu Đường Tăng trong Tây Du Ký

Tây Lương Nữ Quốc, hay còn được biết đến với tên gọi Nữ Nhi Quốc là một trong 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh. Vậy những điều bí ẩn của Tây Lương Nữ Quốc là gì, Đường Tăng đã vượt qua cám dỗ của sắc dục ở đây ra sao? Hãy cùng khám phá.
20:00 03/01/2019

Khất thực - Một phép tu truyền thống của đạo Phật

Đạo Phật, tính đến năm 2014 có Phật lịch 2558 là 2603(1) năm được hoằng truyền tại thế gian đã thể hiện là một giáo pháp bất bất ly thế gian, để giác ngộ thế gian và ngày nay tiếp tục phát triển trong thế giới hiện đại và được gọi là “Đạo trí tuệ”. Vậy sao đạo Phật lại lấy việc khất thực (xin ăn) làm phép tu căn bản?
11:59 11/10/2014