Phật Giáo

Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp tại tu viện Gyuto Tantric College - Sidbhari

Thứ năm, 13/05/2015 | 09:14

Hơn 5.000 thính chúng tham dự bốn ngày chia sẻ Pháp thoại do đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong ban bố Từ vân Pháp vũ, bắt đầu từ ngày 10 đến 13/05 tại tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. Những buổi Pháp thoại được thông dịch sang các thứ tiếng Anh, Trung Quốc, Việt Nam và Hin-ddi.

Trong các buổi chia sẻ Pháp thoại, đức Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về việc duy trì bản chất của Phật giáo, tinh thần bất bạo động, phụ thuộc lẫn nhau và sự cần thiết phải thúc đẩy sự quan hệ tình đạo hữu giữa các truyền thống Tôn giáo khác nhau.
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa quang lâm Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 10/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Chư Tăng và phật tử long trọng cung nghinh đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 10/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Cung nghinh đức Đạt Lai Lạt Ma theo truyền thống Nghi lễ Tây Tạng, Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 10/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đứng chắp tay chào quý thính giả tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 10/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
 
Một số trong  hơn 5000 thính giả nghe đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ Pháp thoại tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 10/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ Pháp thoại tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 10/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Chư Tăng chuẩn bị tiến hành các nghi thức khi bắt đầu ngày thứ hai của bốn ngày chia sẻ Pháp thoại tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 11/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đứng chắp tay chào thính giả vào ngày thứ hai của bốn ngày chia sẻ Pháp thoại tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 11/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma tiến hành các nghi thức Preparatory Guhyasamaja Empowerment khi bắt đầu ngày thứ hai của bốn ngày chia sẻ Pháp thoại tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 11/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Cựu Kalon Tipa Samdhong Rinpoche ngồi bên cạnh Sharpa Choeje Lobsang Tenzin Rinpoche chuẩn bị các nghi thức Preparatory Guhyasamaja Empowerment khi bắt đầu ngày thứ hai của bốn ngày chia sẻ Pháp thoại tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 11/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Cư dân địa phương tham dự ngày thứ hai trong bốn ngày chia sẻ Pháp thoại do đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong ban bố Từ vân Pháp vũ tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 11/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
 
Chư Tăng chuẩn bị các nghi thức Preparatory Guhyasamaja Empowerment khi bắt đầu ngày thứ hai trong bốn ngày chia sẻ Pháp thoại tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 11/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
 
Chư Tăng ngồi chăm chú nghe đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ Pháp thoại ngày thứ hai tại Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 11/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Một vị Tăng cột chỉ đỏ vào tay vị Tăng thân theo truyền thống Tây Tạng, Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 11/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Những tu sĩ trẻ phân phối cỏ Kusha trong nghi lễ Preparatory Guhyasamaja Empowerment, được đức Đạt Lai Lạt Ma tặng Giảng đường Tu viện Gyuto Tantric, Sidhpur, gần Dharamsala, Ấn Độ. 11/05/2015. (Ảnh: Tenzin Choejor)

Thích Vân Phong 

Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z