Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU

Ba người (ba chỗ) không được quên ơn

Trong bài Kinh này, Thế Tôn đã dạy cho các Tỳ- kheo có ba chỗ không được quên. Ở đây, nói rộng ra là có ba chỗ, ba điều mà cả hàng xuất gia và cư sĩ tại gia phải nhớ.

Có ba chỗ hay ba điều một người không được quên: nơi xuất gia, nơi được học Tứ Diệu Đế và nơi đắc Thánh quả.

Trong bài Kinh này, Thế Tôn đã dạy cho các Tỳ- kheo có ba chỗ không được quên. Ở đây, nói rộng ra là có ba chỗ, ba điều mà cả hàng xuất gia và cư sĩ tại gia phải nhớ đó là:

• Nơi xuất gia hay vị Thầy làm lễ thế phát xuất gia (đối với Tăng Ni). Với cư sĩ là nơi Quy y Tam bảo, vị Thầy đã làm lễ Quy y cho mình – người đưa mình vào Đạo, vào con đường liên quan đến Phật Pháp, để cho mình có điểm tựa tâm linh.

• Vị Thầy hay chỗ dạy cho chúng ta Tứ Diệu Đế là nhớ một đời không quên. Tại sao? Bởi vì ngày nào quý vị học Tứ Diệu Đếdù là ở Trí Văn thì mình bắt đầu bước vào con đường giác ngộ. Có thể chúng ta đã đi qua 1 tỷ kiếp rồi và đã làm vô lượng công đức nhưng nếu không liên quan đến Ba-la-mật, Tứ Diệu Đế thì quý vị chỉ có đi lên, đi xuống trong luân hồi chứ không thể đi ra. Và ngày nào quý vị học Tứ Diệu Đế là ngày đó bắt đầu đặt bước chân đầu tiên trên con đường đi ra rừng sanh tử. Vị Thầy dạy Tứ Diệu Đế cho mình đó chính là Đức Phật.

Phật dạy: Người biết ơn và nhớ ơn là báu vật ở đời

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tứ Diệu Đế là công thức mà Thế Tôn đã truyền dạy cho hàng đệ tử chúng ta. Hôm nay Thầy chỉ là người hướng dẫn lại, phân tích lại cho quý vị công thức mà Thế Tôn đã tìm ra thôi. Sau khi Đức Phật Ca Diếp (Kassapa) nhập Niết-bàn thì một thời gian sau đến thời kỳ Mạt Pháp, không còn ai biết đến Tứ Diệu Đế nữa. Và chỉ khi có Đức Phật Thích Ca thành đạo thì mới có lại công thức giác ngộ này. Cho nên nơi nào và vị Thầy nào (Đức Phật) dạy quý vị học Tứ Diệu Đế là không được quên.

Nơi và người giúp cho chúng ta hiểu rốt ráo, hiểu trọn vẹn Tứ Diệu Đế (tức là ngày quý vị đắc Thánh).

“...Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này, một Tỷ- kheo cần phải trọn đời ghi nhớ. Thế nào là ba?

Tại chỗ nào, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa; xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; đây là pháp thứ nhất, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chỗ nào, Tỷ-kheo như thật biết rõ: “Ðây là khổ”, như thật rõ biết: “Ðây là khổ tập”, như thật rõ biết: “Ðây là khổ diệt”, như thật rõ biết: “Ðây là con đường đưa đến khổ diệt”; đây là pháp thứ hai, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tại chỗ nào, môt Tỷ- kheo, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; đây là pháp thứ ba, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải trọn đời ghi nhớ.”

Trích Kinh Tăng Chi – Chương III Pháp – Phẩm Người Đóng Xe – Kinh Ba Chỗ.

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tu là chuyển nghiệp (Phần 3)

Kinh Phật 17:19 15/08/2022

Sự lưu chuyển này là lý Nhân Quả đương nhiên chân thật, là sự thật tuyệt đối. Con người biết đến hay không biết, tin theo hay không tin thì lý Nhân Quả vẫn đương nhiên diễn tiến theo quá trình từ Nhân đến Quả.

Khất thực: nếu đúng pháp sẽ mang đến hình ảnh đẹp, làm sai thì sẽ đem đến hình ảnh xấu dung tục

Kinh Phật 17:01 15/08/2022

Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy: "Này các Tỳ-kheo, có tám sự bố thí của bậc chân nhân. Thế nào là tám? Cho vật trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; cho vật thích ứng; cho với sự cẩn thận; cho luôn luôn; khi cho tâm tịnh tín; sau khi cho tâm luôn hoan hỷ".

Đại đức Thích Minh Niệm: 'Ai cũng có tổn thương tâm lý'

Kinh Phật 15:54 15/08/2022

Đại đức Thích Minh Niệm cho rằng ai cũng có tổn thương tâm lý, dù nhẹ hay nặng và "đứa trẻ bên trong" luôn tồn tại cùng mỗi người.

Địa lý phong thủy và quan điểm của Phật giáo

Kinh Phật 15:38 15/08/2022

Đối với vạn vật trong cõi nhân gian, Phật giáo đều có sự quan sát thấu đáo, hiểu rõ thiên có thiên lý, địa có địa lý, nhân có nhân lý, vật có vật lý, tình có tình lý, tâm có tâm lý.