Tag: chánh kiến

Phàm làm việc gì phải xét hậu quả

Một ngàn lượng vàng còn rẻ, nhờ bài học này mà quan Ngự y được hối ngộ, khỏi bị tội tử hình và tru di tam tộc, nhờ bài học này nước nhà khỏi mất, dân ta khỏi lầm than và cũng nhờ bài học này mà tánh mạng ta khỏi chết.
08:04 05/10/2019

Đạo đức - Thiền định - Trí tuệ: Ba nền tảng an lạc giải thoát (III)

Đạo đức, thiền định, trí tuệ là ba phương diện cốt lõi của Bát chánh đạo. Trong thực tập Bát chánh đạo, đạo đức, thiền định và trí tuệ luôn luôn có mặt trong nhau, không thể tách rời nhau, chúng cùng hỗ trợ cho nhau, giúp cho sự thành tựu giác ngộ, giải thoát của hành giả đạt tới viên mãn.
13:46 10/09/2019

Cội nguồn và nguy hại của tà kiến

Ngày nay, chiến tranh, hận thù, thương yêu, ghét bỏ, kỳ thị trên thế giới… đều do tà kiến mà ra. Nhưng thế nào là tà kiến? Tà kiến là cái nhìn sai lệch, không bằng trí tuệ mà bằng thương - ghét. Khi đó cái chúng ta nhìn (nhãn trần) không đúng sự thực, không đúng ở thể chân như của nó.
09:12 22/07/2019

Người Phật tử và vấn đề bùa chú trong cuộc sống

Trong những năm gần đây, bùa chú từ Miến Điện, Thái Lan và Campuchia được “giới” săn hàng rao bán tràn lan, công khai trên các trang mạng xã hội, với những lời mời chào và tiêu đề bắt tai, hay mắt, khiến một đại bộ phận người dân, kể cả những người Phật tử, mềm lòng, nhẹ dạ cả tin rơi vào “lưới”.
11:10 07/06/2019

Sóc Trăng: Đoàn bác sĩ Tâm Việt Tp.HCM thực hiện chương trình Y tế Xanh lần thứ 192

Với chủ đề "Chương trình Y tế xanh lần thứ 192" Đoàn tới chùa Khánh Sơn (phường 6, Tp.Sóc Trăng) vào 01/10/Giáp Ngọ (22/11/2014) thực hiện việc khám bệnh phát thuốc miễn phí và tặng quà cho những đối tượng khó khăn. 
07:12 24/11/2014

Có phải hoa quả trên bàn thờ nhanh chín hơn không?

Đức Phật tánh không rỗng lặng là bậc giác ngộ giải thoát, được mọi người tôn kính lễ bái (năng lễ), được chúng sinh trong mười phương, môn đệ dùng tâm thanh tịnh phát nguyện mà lễ bái (sở lễ) giữa năng và sở trống vắng, không có gì phải đòi hỏi lễ lộc, mâm quả cao sang
20:00 09/06/2018