Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 28/05/2022, 10:57 AM

Chép hồng danh Phật sẽ có công đức lớn

Chép hồng danh Phật hay chép Nam mô A Di Đà Phật là một trong những phương pháp tiêu nghiệp và giúp tăng phước.

Chép hồng danh Phật có ý nghĩa gì? 

6 chữ Nam-mô A Di Đà Phật là một sự mầu nhiệm tuyệt vời.

6 chữ Nam-mô A Di Đà Phật là một sự mầu nhiệm tuyệt vời.

Sự nhiệm mầu của pháp chép hồng danh Phật nằm ở hai điều cốt lõi:

Bản nguyện của đức Phật A Di Đà là luôn phóng hào quang thâu nhiếp và che chở cho chúng sanh mười phương. Tuy nhiên chỉ chúng sanh nào nhớ niệm đến danh hiệu của Ngài thì bức màn vô minh mới được khai mở. Lúc ấy mới thực sự được lợi ích nơi ánh sáng này nhiếp hộ.

Lý này cũng giống như sóng điện thoại ở khắp hư không: Bạn có điện thoại thì thu được sóng, bạn chẳng có thì chẳng thu được gì. Sự và lý nằm ở đó, chớ không phải đức Phật A Di Đà phân biệt hay chẳng từ bi. Tam thế, mười phương chư Phật luôn đau đáu tìm cách cứu độ chúng sanh. Nhưng nếu chúng sanh ham mê ngũ dục, chẳng muốn hồi đầu, Phật cũng chỉ biết thở dài chứ chẳng làm gì được.

Khi bạn chép danh hiệu Phật, do lúc đó tay viết, tâm tập trung, nên ít tạp niệm. Chính vì tạp niệm ít nên tâm vô tình trở nên thanh tịnh. Sự thanh tịnh này khế hợp với nguyện lực của Phật nên được cảm ứng rất nhanh. Lý này cũng như bạn niệm Phật: Tâm thanh tịnh, tập trung, thì công đức lớn hơn là tâm tạp loạn vậy! Trước khi đặt bút, hồng danh Phật đã xuất hiện trong tâm, nên gọi là tâm niệm Phật. Khi đặt bút viết danh hiệu Phật gọi là thân hướng Phật. Do Thân tâm đều hướng Phật nên công đức lớn là như thế.

Cách chép hồng danh Phật?

Pháp chép hồng danh Phật này dành cho hết thảy chúng sanh

Pháp chép hồng danh Phật này dành cho hết thảy chúng sanh

Để chép hồng danh Phật, bạn cần thực hành theo bốn bước đơn giản sau đây:

  1. Mua một vở mới rồi cất đặt nơi cao ráo, sạch sẽ.
  2. Mỗi ngày nên chép 1 – 2 trang, nhiều hơn thì càng tốt. Lúc nào rảnh thì chép, không nhất thiết phải đúng giờ giấc gì.
  3. Khi chép nên ngồi ngay ngắn một chỗ. Đừng vừa chép vừa nói chuyện hay vừa chép vừa làm việc khác.
  4. Khi chép xong thì lại cất về chỗ cũ, không vứt bừa bãi trong nhà.
  5. Chép xong rồi, bạn nên hồi hướng công đức ấy cho tha nhân bằng cách đọc ra tiếng hoặc đọc thầm trong đầu thế này: “Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần). Con nguyện hồi hướng công đức chép hồng danh Nam mô A Di Đà Phật này cho Pháp giới chúng sanh, cho linh hồn ông bà tổ tiên thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; và cho hết thảy các chúng sanh có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con cầu nguyện đức Từ Phụ A Di Đà từ bi phóng quang, gia hộ cho tất cả đồng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật! (03 lần)

Pháp chép hồng danh Phật này dành cho hết thảy chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, trí ngu…Công đức bình đẳng như nhau không sai khác.

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Trí và Tuệ (nana-panna)

Kiến thức 09:51 12/08/2022

Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết; còn Tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà Tuệ là sáng suốt, vậy nó khác nhau, tâu đại vương!

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

Kiến thức 09:41 12/08/2022

Về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân, Phật giáo không bao giờ chủ trương người Phật tử tin vào những điều gì khác, có tính cách tà tín, nhất là vấn đề bói toán, xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu để phán xét, đoán định vận mạng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai.

Thư viện Huệ Quang tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”

Kiến thức 09:10 12/08/2022

Nhân mùa Vu Lan, Thư viện Huệ Quang sẽ tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”. Thư viện muốn phát huy tinh thần tri ân báo hiếu truyền thống của người Việt ta, việc chép kinh tạo ra phước báo vô lượng và được xem là một việc báo hiếu đầy ý nghĩa.

Cung kính chuyển giao tài sản nhận kết quả tốt đẹp

Kiến thức 09:10 12/08/2022

Khi chạm đến vấn đề phân chia tài sản, anh em trong một nhà thường rất dễ trở nên chia cách, ly tán. Khi còn sống dựa vào cha mẹ, nhờ cậy qua lại mọi việc rồi cũng qua; đến lúc thực sự phân chia tài sản riêng tư, mới thường nảy sinh chuyện tranh chấp, giành giật lẫn nhau.