Phật Giáo

Chùm ảnh đức Đạt Lai Lạt Ma cùng đại chúng Bố tát đầu xuân

Thứ năm, 09/03/2015 | 13:59

Hôm thứ Năm, ngày 05/03/2015 (15/01/Ất Mùi) là ngày trăng tròn, sáng sớm hôm ấy đức Đạt Lai Lạt Ma cùng đại chúng làm lễ Bố tát giữa tháng trăng tròn tại Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 

Đúng 08h00 giờ đại chúng vân tập Giảng đường đầy kín, cả trên tầng gác lững và bên ngoài sân, gồm chư tăng, cư sĩ phật tử Tây Tạng, Ấn Độ và các nước. 

Tiếp đến là nghi lễ cung nghinh đức Đạt Lai Lạt Ma đăng lâm Kim Cương tòa, sau khi xưng tán đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đức Phật đương Lai Hạ Sinh Di Lặc, đức Bồ tát Long Thọ, ngước nhìn đại chúng, đức Đạt Lai Lạt Ma Khai thị rằng:

Việc Bố tát (Kiểm thảo) mỗi tháng 2 lần theo truyền thống Tăng đoàn Phậ giáo, năm 1959, chúng tôi tỵ nạn sang Ấn Độ. Sau khi lưu vong và định cư tại Ấn Độ, Phật giáo Tây Tạng chúng tôi tiếp tục sống lại truyền thống tốt đẹp hơn hai nghìn năm này. Nó nhắc nhở chúng ta về những hành động vĩ đại của đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ, và Ngài cùng chia se Pháp thoại ngắn sau khi lễ Bố tát. . .  “.

Chùm ảnh đức Đạt Lai Lạt Ma cùng đại chúng Bố tát giữa tháng đầu Xuân Ất Mùi, kính trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cùng chia sẻ với Phật giáo Tây Tạng đang sống lưu vong tại đất Phật, Ấn Độ. 
 
Buổi sáng sớm, những Tăng sĩ trẻ thành kính cung nghinh đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple) tại Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng Đại chúng làm lễ Bố tát giữa tháng trăng tròn tại Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple) tại Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đại chúng chắp tay thành kính trang nghiêm lắng nghe đức Đạt Lai Lạt Ma Khai thị tại Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đại diện Tăng chúng Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple) chuẩn bị Mạn Đà la cho buổi lễ Cầu nguyện, Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đại chúng trong Giảng đường chật cứng và luôn cả bên ngoài đông nghẹt, đồng lắng nghe Pháp thoại của đức Đạt Lai Lạt Ma, Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Tầng trên gác lững chư Tăng xem nghe đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ Pháp thoại trên màn hình, Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang kể lại một vài câu chuyện về đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đại chúng bên ngoài Giảng đường say sưa nghe Pháp Thoại trong cơn mưa, Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang lật trang Kinh trong lúc chia sẻ Pháp Thoại trong cơn mưa, Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Một trong số hàng vạn người ngồi bên ngoài nghe Pháp thoại sau cơn mưa, Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi lời Chúc Phúc Cát tường đến tất cả Thính chúng, Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ và động viên những mầm non Bồ đề, thế hệ tương lai của Phật giáo, sau khi kết thúc buổi Pháp thoại tại Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma từ giã Đại chúng khi rời khỏi Pháp hội, Tổ đình Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Temple), Dharamsala, HP, Ấn Độ. 05/03/2015. Ảnh: Tenzin Choejor

Thích Vân Phong 
(Tin từ VP Chính phủ Tây Tạng lưu vong)
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z