Phật Giáo

Chùm ảnh đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy tại tu viện Ganden Jangtse

Thứ năm, 29/12/2014 | 08:59

Hôm thứ Bảy, sáng sớm ngày 27/12/2014, hơn 25 nghìn người cùng nhau đến tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ để dự buổi Pháp thoại do đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng. Kín cả giảng đường, hành lang, dưới tán cây ngoài sân. Buổi Pháp hội vô cùng ý nghĩa nhân văn.

Mở đầu buổi Pháp thoại, đức Đạt Lai Lạt Ma phân tích giữa các truyền thống khác nhau của Phật giáo, nhưng cũng điều là phương tiện để dìu dắt tứ chúng, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ bội trần hiệp giác, liễu sinh thoát tử, đồng giác ngộ. 

Ngài giới thiệu truyền thống Căn bản nhất thiết hữu bộ (Mūlasarvāstivāda) và truyền thống Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka). 

Chùm ảnh Đại Pháp hội ngày thứ năm, đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy tại Tu viện Ganden Jangtse, trân trọng kính mời quý đọc giả cùng chia sẻ:
 
Các nhà sư chuẩn bị trà để phục vụ cho hơn 25.000 người tham dự ngày thứ năm, đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy tại Tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm vào buổi sáng ngày thứ năm, tại Tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor) 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma cung kính bái bức tượng Phật, ngày thứ năm, tại Tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Lama Zopa Rinpoche trân trọng cung kính đức Đạt Lai Lạt Ma, sau buổi cúng dường truyền thống vào đầu ngày thứ năm, tại Tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma với thế hệ trẻ trong giờ nghỉ trưa, ngày thứ năm, tại Tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma động viên an ủi một cô gái trẻ trong giờ nghỉ trưa, ngày thứ năm, tại Tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Quý Phật tử tỏ lòng cung kính khi đức Đạt Lai Lạt Ma chuẩn bị thọ trai, ngày thứ năm, tại Tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Quang cảnh Pháp hội ngày thứ năm, đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy tại Tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng đại chúng Hồi hướng, kết thúc buổi Pháp thoại ngày thứ năm, đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy tại Tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor)
 
Các tình nguyện viên dọn dẹp vào cuối ngày thứ năm, sau khi kết thúc buổi Pháp thoại, đức Đạt Lai Lạt Ma giảng dạy tại tu viện Ganden Jangtse ở Mundgod, Karnataka, Ấn Độ. 27/12/2014. (Ảnh: Tenzin Choejor)

Thích Vân Phong tổng hợp
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z