Tag: chương trình từ thiện

Chương trình từ thiện tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân tại Lâm Đồng

Theo thông lệ hàng năm, chương trình từ thiện diễn ra vào dịp đầu năm mới, bắt đầu ngày 22 – 23/02/2019, chương trình từ thiện tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân do chùa Giác Châu (TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng) phối hợp cùng Hội CTĐ Long Tuyền ĐN - Hùng Long Tự Phú Quốc Kiên Giang tổ chức.
11:24 24/02/2019

Chương trình từ thiện đầu xuân 'Tết Làm Điều Phúc - Sung Túc Cả Năm' của CLB Hà Nội 14 chữ

Đại đức Thích Lệ Minh - Chứng minh sư gia đình tâm linh 14 chữ - Phó Trưởng Phân Ban Hoằng Pháp TTN trực thuộc BHP TƯ GHPG Việt Nam cùng hơn 120 Phật tử CLB Hà Nội Thích Đi Chùa - Tụng Kinh - Phóng Sinh - Phát Cơm Từ Thiện (CLB Hà Nội 14 chữ) đã có chương trình từ thiện đầu xuân.
10:07 21/02/2019