Phật Giáo

CLB Hà Nội 14 chữ tổ chức “Phóng sinh nuôi dưỡng lòng từ”

Thứ năm, 17/12/2014 | 08:57

Theo quan niệm của nhà Phật, trong tất cả các tội ác, tội giết hại là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất. Vì đối với tất cả chúng sinh, điều quý báu nhất chính là mạng sống. Bị giết hại thì sinh ra oán thù sâu nặng nhất; được cứu sống thì cảm kích, mang ơn nhất.

Nhận thấy những công đức và lợi ích to lớn của việc phóng sinh, ngày 14/12/2014 gần 100 bạn trẻ thuộc CLB Hà Nội 14 Chữ đã tổ chức chương trình phóng sinh tại chùa Trấn Quốc (Quận Tây Hồ, Hà Nội) nhằm giúp cho toàn thể thành viên, các phật tử gần xa cùng nhau khởi lòng từ bi, gieo tạo phước lành nguyện cầu tạo nên những công đức hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong sáu đường được về cảnh giới an lành.
 
Tâm Phật là từ bi. Khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu. Nương theo lời dạy của đức Thế Tôn, phóng sinh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của những người con Phật.

Trong khi thực hiện việc phóng sinh, các phật tử trẻ nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, người phật tử có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sinh, lại còn tôn trọng trân quí. Tiến thêm một bước nữa, trong cuộc sống hằng ngày có thể thực hiện việc giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài; các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm; khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian.

Kinh Phạm Võng dạy rằng “Người phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời đều do đó mà sinh ra, nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình. Tất cả gió lửa là bản thể của mình. Cho nên, thường thực hành phóng sinh thì đời đời sinh ra thường gặp Chánh pháp. Khuyên dạy người làm việc phóng sinh, nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ".

Khả Anh

Khả Anh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z