Phật Giáo

Đà Nẵng: Đạo tràng Pháp hoa cầu an, phóng sinh đăng trên sông Cẩm Lệ

Thứ năm, 22/08/2014 | 09:59

Chiều ngày 25/07/Giáp Ngọ (20/08/2014) Đạo tràng Pháp Hoa chùa Phổ Đà (Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) đã tổ chức lễ cầu an, cầu siêu độ và phóng sinh...

Chiều ngày 25/07/Giáp Ngọ (20/08/2014) Đạo tràng Pháp Hoa chùa Phổ Đà (Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng) với hơn 300 phật tử, được sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Nguyên Lưu, ĐĐ.Thích Đạo Tâm, cùng Chư tăng đã tổ chức lễ cầu an, cầu siêu độ và phóng sinh các loài chim, cá, thả nến hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc và hồi hướng cửu huyền thất tổ, chư vị Tiền bối hữu công, Anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, chiến sỹ trận vong trên sông Cẩm Lệ.

Sau Lễ khai kinh, bạch Phật, chú nguyện phóng sinh, Đại đức Chủ lễ đã sái tịnh phóng sinh chim về với môi trường sống tự nhiên.
Chư Tăng hướng dẫn đạo tràng tụng kinh, trì chú trên thuyền
Được biết Đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa tại chùa Phổ Đà đã duy trì liên tục hơn 15 năm nay, cứ mỗi kỳ 14, Rằm và 30 mồng Một Âm lịch hàng tháng, hơn 300 phật tử đều vân tập về chùa đồng trì tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Có mặt trên du thuyền Tiên Sa, toàn thể phật tử trên 3 chiếc thuyền đồng tụng niệm danh hiệu Phật Bổn Sư Thích ca, trì chú Đại bi đồng thời đại diện Đạo tràng dâng sớ diệp cầu an, hồi hướng cầu siêu chư hương linh.
Phóng sanh các loài thủy tộc về sông Cẩm Lệ
Chư Tăng làm lễ tuyên sớ, xướng danh cầu an lành cho hơn 300 gia đình Phật tử, sau đó hồi hướng công đức cầu siêu độ cho bách tánh chư hương linh nhân mùa vu lan báo hiếu PL 2558.

Khi thuyền ra giữa sông Cẩm Lệ, chư Tăng tiến hành nghi thức trì chú, sái tịnh phóng sanh hơn 500 kg các loài thủy tộc gồm cá, lương, ếch  trong lời kinh trì tụng của tất cả Đạo tràng âm vang trên một khúc sông.

Tối cùng ngày Phật tử đã thả nến hoa đăng, nghe Pháp đàm của Chư tăng và hồi hướng kết thúc buổi lễ cầu an, phóng sinh, đăng trên sông Cẩm Lệ nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z