Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Chủ nhật, 17/04/2022, 23:01 PM

Đại giới đàn Thiện Hoa (Đồng Nai): Tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni

Chiều nay, 17-4, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Thiện Hoa do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.

Chư tôn đức giới sư niệm hương và lễ Tam bảo trước khi tấn đàn truyền Sa-di giới

Chư tôn đức giới sư niệm hương và lễ Tam bảo trước khi tấn đàn truyền Sa-di giới

Tam sư truyền đàn giới Sa-di

Tam sư truyền đàn giới Sa-di

Tại giới trường thiền viện Thường Chiếu, chư tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền giới Sa-di cho 562 giới tử đủ điều kiện nhận giới pháp sau kỳ khảo hạch.

Tại cầu giới đường, chư tôn đức Ban Điển lễ giới đàn đã cung an chức sự. Ban Kiến đàn thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Liêm Chính đương vi Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Thích Huệ Tâm làm Yết-ma A-xà-lê, Thượng tọa Thích Huệ Khai làm Giáo thọ A-xà-lê cùng bảy vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Huệ Thiền, Hòa thượng Thích Minh Tâm, Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Thượng tọa Thích Minh Trì, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Thượng tọa Thích Đồng Ngạn và Thượng tọa Thích Đạo Huy.

Giới tử phát nguyện thọ man y

Giới tử phát nguyện thọ man y

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường, đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm thanh tịnh truyền giới pháp như luật đến các giới tử.

Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Sa-di trước Đại Tăng. Sau khi đại Tăng tác thành giới thể, Hòa thượng Yết-ma đã trao man y và đãy lọc nước cho giới tử. Hòa thượng giáo thọ hướng dẫn các tân Sa-di đảnh lễ tứ ân (sư trưởng, cha mẹ, đất nước và đàn-na tín thí).

Đãy lọc nước là đồ hành từ hộ sanh

Đãy lọc nước là đồ hành từ hộ sanh

Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng của Sa-di đến giới tử, cũng như khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, bởi đó là thềm bậc để tiến lên Tỳ-kheo - địa vị chúng trung tôn sau này.

Hòa thượng Đường đầu trao truyền 10 giới tướng đến các Sa-di

Hòa thượng Đường đầu trao truyền 10 giới tướng đến các Sa-di

Cùng thời gian này tại Giới đàn Ni ở thiền viện Linh Chiếu sau khi được chư tôn đức Ban Kiến đàn và Hòa thượng Tuyên Luật sư chỉ dạy việc truyền trao giới pháp đúng luật. Chư tôn đức giới sư Ni cũng đã tấn đàn truyền Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni giới đến các giới tử.

Cung an chức sự đàn giới Thức-xoa-ma-na

Cung an chức sự đàn giới Thức-xoa-ma-na

Đàn Thức-xoa-ma-na có 637 giới tử, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh làm Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh làm Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Các giới tử Sa-di-ni phát nguyện thọ trì giới pháp

Các giới tử Sa-di-ni phát nguyện thọ trì giới pháp

Đàn Sa-di-ni có 652 giới tử, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Thành làm Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Hạnh Huệ làm Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Các giới tử Thức Xoa-ma-na cần cầu giới pháp.

Các giới tử Thức Xoa-ma-na cần cầu giới pháp.

Tối nay, tại các giới trường, Ban Nghi lễ đã hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni lạy Hồng danh sám hối thân, tâm được thanh tịnh để ngày mai 18-4, chính thức đăng đàn lãnh thọ giới pháp.

Một số hình ảnh tại các đàn truyền giới chiều nay.

Giới trường tại thiền viện Thường Chiếu:

image00028-3695
image00027-3595
image00025-9992
image00029-4048
image00022-5384
image00021-5253
image00023-7155
image00014-2768
Ban Quản giới tử họp

Ban Quản giới tử họp

Thượng tọa Thích Tâm Hạnh, Trưởng ban Quản Giới tử triển khai một số công việc cho lễ đăng đàn truyền Tỳ-Kheo ngày mai 18-4.

Thượng tọa Thích Tâm Hạnh, Trưởng ban Quản Giới tử triển khai một số công việc cho lễ đăng đàn truyền Tỳ-Kheo ngày mai 18-4.

Đại đức Thích Trung Nghĩa hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo sám hối

Đại đức Thích Trung Nghĩa hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo sám hối

image00032-7568
Một số Phật tử cũng hướng tâm cùng sám hối với các giới tử

Một số Phật tử cũng hướng tâm cùng sám hối với các giới tử

image00030-4236
image00031-3904

Giới trường thiền viện Linh Chiếu:

Cung Nghi Hòa thượng Chánh Chủ đàn và Hòa thương Tuyên Luật sư

Cung Nghi Hòa thượng Chánh Chủ đàn và Hòa thương Tuyên Luật sư

Hòa thượng Thích Minh Thông chỉ dạy một số việc cho các giới sư Ni trước khi tiến hành truyền các đàn giới

Hòa thượng Thích Minh Thông chỉ dạy một số việc cho các giới sư Ni trước khi tiến hành truyền các đàn giới

Tấn đàn truyền Sa-di-ni giới

Tấn đàn truyền Sa-di-ni giới

Tam sư đàn Sa-di-ni

Tam sư đàn Sa-di-ni

Các giới tử nguyện thọ trì man y làm thềm bậc cho việc tu học và thọ trì các giới pháp cao hơn

Các giới tử nguyện thọ trì man y làm thềm bậc cho việc tu học và thọ trì các giới pháp cao hơn

Giới tánh và tướng đã trọn vẹn

Giới tánh và tướng đã trọn vẹn

Giới tử Tỳ-kheo-ni chí thành sám hối

Giới tử Tỳ-kheo-ni chí thành sám hối

Lắng lòng để tâm thanh tịnh, để ngày mai đó nhận giới pháp

Lắng lòng để tâm thanh tịnh, để ngày mai đó nhận giới pháp

Ngũ thể đầu địa

Ngũ thể đầu địa

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Vì sao Ngài Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất mà lại chết không toàn thây?

Trong nước 08:42 25/06/2022

Hỏi: Bạch Thầy cho con hỏi vì sao Ngài Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất mà Ngài lại bị chết không toàn thây?

Tự lực và tha lực qua một số mẩu chuyện trong Jātaka

Trong nước 07:54 25/06/2022

Thiết nghĩ, trong sự tu tập và hoằng hóa lợi sanh thì yếu tố tự lực đóng vai trò chủ đạo. Bên cạnh đó, cũng cần những tác nhân trợ duyên – chính là tha lực thì mới đạt lợi ích thiết thực.

Người đệ tử Phật mong cầu, hy vọng gì?

Trong nước 07:53 25/06/2022

Cầu mong và ước nguyện là một trong những hoạt động tâm linh của những người con Phật tại các chùa viện. Không ít những mong cầu giản dị, bình thường như mạnh khỏe, no ấm, thịnh vượng và an bình được gởi gắm lên mười phương chư Phật trong khói hương và lòng thành kính.

Gần 300 học sinh, giáo viên, phụ huynh trải nghiệm tu học tại chùa

Trong nước 07:49 25/06/2022

Ngày 24-6, 286 học sinh, 62 giáo viên, phụ huynh của Trường Tiểu học Quốc tế Việt Mỹ đã có những phút giây trải nghiệm tu học tại chùa Giác Ngộ, quận 10, TP.HCM.