Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 13/07/2022, 13:39 PM

Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát - “Phát tâm vô thượng”

Kính Bạch Đức Thế Tôn, nay con nguyện ở nơi thế giới bất tịnh này tu hạnh Bồ Tát. Con nguyện sẽ làm cho tất cả thế giới bất tịnh trở nên thanh tịnh.

Tương truyền rằng, vào một kiếp xa xưa, trong quốc độ của Đức Bảo Tạng Như Lai, tiền thân Ngài là Thái Tử Mẫn Đồ luôn hết lòng cung kính Tam Bảo. Trước Đức Thế Tôn, Ngài đã quỳ xuống đảnh lễ, phát lên lời thệ nguyện:

- Kính Bạch Đức Thế Tôn, nay con nguyện ở nơi thế giới bất tịnh này tu hạnh Bồ Tát. Con nguyện sẽ làm cho tất cả thế giới bất tịnh trở nên thanh tịnh. Nếu chúng sinh tùy chỗ sinh ra mà có những hình tướng khác nhau, con cũng nguyện sẽ hóa thân giống họ, nói ngôn ngữ của họ, cùng làm những nghề nghiệp như họ, cùng thọ nhận những nỗi khổ, niềm vui giống như họ để thân cận gieo duyên giáo hóa. Cho đến khi nào tất cả chúng sinh đều không còn thoái chuyển nơi Chánh Pháp, phát tâm vô thượng Bồ Đề thời con mới thành Chánh Giác.

Cảm niệm công đức của Phổ Hiền Bồ Tát

apho.phatgiao.org.vn

Đức Bảo Tạng Như Lai dùng đạo nhãn quán sát công đức của Thái tử. Người ấn chứng:

- Lành thay! Này Thái Tử Mẫn Đồ, bởi tâm lượng rộng lớn vô cùng của con, Như Lai đặt danh hiệu con là Phổ Hiền. Vào đời vị lai, con sẽ cúng dường được các Đức Phật trong vô biên cõi nước, giáo hóa được vô lượng chúng sinh và cuối cùng sẽ đắc thành Phật quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Trí Cang Hống Tự Tại Tướng Vương Như Lai.

Đức Như Lai vừa dứt lời, các tầng trời chấn động, nhạc Trời trỗi dậy vang lừng, hoa trời tỏa bay khắp không gian...

                                                                  Trích "Thánh độ mệnh - Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát"

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Thời kỳ Mạt pháp - Thời kỳ đấu tranh kiên cố

Nhân vật Phật giáo 15:16 15/08/2022

Tất cả mọi thứ trên thế gian, bất kể thứ gì, đều phải trải qua bốn giai đoạn: hình thành (thành), phát triển (trụ), suy tàn (hoại), và diệt mất (không). Đây cũng được gọi là bốn đại kiếp.

Dùng phước vật chất để hướng về quả báo tâm linh

Nhân vật Phật giáo 15:05 15/08/2022

Nếu làm phước mà không hồi hướng thì cái nghề ở kiếp này gắn với cái nghiệp của ta ở kiếp trước. Còn nếu biết hồi hướng thành quả báo tâm linh thì đời này tự nhiên ta vừa đủ ăn đủ mặc, vừa sớm biết tu hành, và đi sâu vào tâm linh thiền định.

Trì chú trước tiên phải chánh tâm thành ý

Nhân vật Phật giáo 12:23 15/08/2022

Học Chú thì trước tiên cần phải chánh tâm, thành ý; tâm không chánh thì học chú gì cũng thành tà. Tâm chánh, học Chú mới có cảm ứng.

Gửi người hữu duyên đang học hạnh tỉnh thức

Nhân vật Phật giáo 12:17 15/08/2022

Biết điều xấu để tránh xa thứ làm mình khổ đau chứ không phải phỉ báng hay chê trách, xấu chỉ là mặt trái của tốt mà thành tên gọi. Khi mặc định vào khái niệm tốt xấu mà không thay đổi Tâm Thức và lối sống để có Trí Tuệ và an lạc lâu dài đó mới là si mê.