Phật Giáo

Đồng Nai: 400 hành giả vũ kì an cư theo truyền thống PG Nam tông

Thứ năm, 29/07/2018 | 12:28

17h30, ngày 16/06/Mậu Tuất (28/07/2018), dưới sự điều hành của TT.Thích Bửu Chánh - trụ trì Thiền viện Phước Sơn (Tp.Biên Hòa), chư tăng, ni phát nguyện nhập hạ vũ kì an cư theo truyền thống Phật giáo Nam tông (Theravada).

 
Phật giáo Nam tông, bắt đầu nhập hạ từ ngày 16/06 - 15/09 Âm lịch. Theo tam tạng giáo điển, mùa mưa Ấn Độ bắt đầu vào tháng 06 Âm lịch, là mùa côn trùng sinh sôi nẩy nở, nhằm tránh dẫm đạp lên chúng sinh, vì lòng từ bi thương xót, đức Phật giáo huấn chúng Thích tử nên an cư một chỗ để tăng trưởng thanh tịnh tam nghiệp và tinh tấn tu hành Giới Định Tuệ. 
 
 
Tính theo lịch an cư thời Đức Phật, thời hạn vũ kì an cư là cửu tuần (90 ngày, 10 ngày/1 tuần), trong thời gian cấm túc an cư, hành giả hạn chế đi lại…, ngoại trừ trường hợp do bệnh duyên, thầy tổ hoặc cha mẹ mất. Nếu có việc quan trọng, hành giả tác bạch và không được đi qúa sáu đêm. 

Sau nghi thức cử hành phát nguyện nhập hạ, Thượng tọa trụ trì sách tấn 400 hành giả nỗ lực tu hành tinh tấn, chấp hành tốt nội quy trường hạ, giữ gìn giới hạnh, trang nghiêm thanh tịnh, và luôn tâm niệm “đừng đánh mất thân người trong chiếc áo cà sa”.

Hoa Sen Gió
Hoa Sen Gió
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z