Phật Giáo

Đức Đạt Lai Lạt Ma và "đường đến bình an thật sự"

Thứ năm, 16/06/2013 | 11:20

Việc rèn luyện tinh thần là thiết yếu cho sức khỏe lành mạnh.  Sức  khỏe tốt lành và ổn định tâm biểu hiện cho một đời sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn và một tương lai ý nghĩa.
Tuệ Uyển (tổng hợp)


Tuệ Uyển
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z