Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ bảy, 06/02/2021, 15:20 PM

Đức Phật biết tất cả là do đâu?

Theo lời dạy của Thế Tôn, người với tâm chánh tín xuất gia học đạo, nên làm hai việc: một là nói năng theo pháp Hiền Thánh, hai là im lặng theo pháp Hiền Thánh.

Tán thán Đức Phật như thế nào?

Theo pháp Hiền Thánh đây, thiển nghĩ là luôn chánh niệm tỉnh giác để khi nói thì thốt ra lời chánh ngữ, ái ngữ, lợi mình và ích người; còn khi không nói (im lặng) thì tâm an trú vào đề mục, tĩnh lặng mà rõ biết như thật các pháp đang là.

Thế Tôn là bậc Giác ngộ, thể nhập làm một với pháp tính thì thông tỏ hết vạn pháp.

Thế Tôn là bậc Giác ngộ, thể nhập làm một với pháp tính thì thông tỏ hết vạn pháp.

“Một thời Phật ở động Hoa Lâm vườn cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi khất thực, tụ họp ở Hoa Lâm đường, cùng nhau bàn luận rằng:

-  Các Hiền giả Tỷ-kheo, duy chỉ Đấng Vô Thượng Tôn, rất kỳ diệu, oai lực lớn lao, thần thông viễn đạt, mới biết rõ quá khứ vô số Đức Phật nhập Niết-bàn, dứt sạch các kiết sử, tiêu diệt các hý luận và cũng biết rõ kiếp số các Đức Phật ấy dài hay ngắn, cho đến danh hiệu, dòng họ thác sinh, sự ăn uống, thọ mạng dài ngắn, cảm thọ lạc và cảm thọ khổ như thế nào; lại biết rõ các Đức Phật ấy có giới như vậy, có pháp như vậy, có trí tuệ như vậy, có giải thoát như vậy, an trụ như vậy. Thế nào, này chư Hiền? Đó là do Đức Như Lai thông rõ các pháp tính mà biết được hay do chư Thiên kể lại?

Bấy giờ, Ðức Thế Tôn đang ở chỗ thanh vắng, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe rõ các Tỷ-kheo luận bàn như thế, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Hoa Lâm đường, ngồi vào chỗ ngồi dọn sẵn. Bấy giờ, Ðức Thế Tôn tuy đã biết nhưng vẫn hỏi:

- Này chư Tỷ-kheo, các ngươi tụ tập nơi đây bàn luận chuyện gì? Các Tỷ-kheo bèn đem hết mọi việc bạch lại với Phật. Rồi thì, Ðức Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo:

- Lành thay, lành thay! Các ngươi đã với tâm chánh tín xuất gia học đạo, nên làm hai việc: một là nói năng theo pháp Hiền Thánh, hai là im lặng theo pháp Hiền Thánh. Những điều các ngươi luận bàn phải nên như thế. Như Lai thần thông oai lực lớn lao, biết khắp mọi việc từ vô số kiếp quá khứ, như thế là do thông rõ các pháp tính, đồng thời cũng do chư Thiên nói lại”.

(Kinh Trường A-hàm, kinh Đại bản [trích])

Sự vĩ đại của vị thầy có một không hai ở đời

Ngoài lời răn dạy ‘nói năng và im lặng theo pháp Hiền Thánh’, Thế Tôn còn nói rõ về cái biết trùm khắp quá khứ vị lai của Ngài là nhờ hai yếu tố: ‘Do thông rõ các pháp tính, đồng thời cũng do chư Thiên nói lại’.

Các pháp về mặt hiện tượng có sai khác nhưng bản thể, tự tính của chúng là một. Như sóng và nước tuy khác nhau nhưng cùng là biển cả đó thôi. Thế Tôn là bậc Giác ngộ, thể nhập làm một với pháp tính thì thông tỏ hết vạn pháp. Đức hiệu Chánh Biến Tri và Thế Gian Giải cùng với Tam minh, Lục thông đã nói đầy đủ về khả năng này của Thế Tôn.

Pháp thoại này có một yếu tố khá thú vị là chư Thiên cũng thường mách bảo, cung cấp các thông tin cho Đức Phật. Ngày nay, một số người tu cũng có chút phước báu này. Tuy nhiên, nếu không thận trọng thì cũng dễ dàng bị một số quỷ thần nhân danh chư Thiên hộ pháp dối gạt rơi vào nẻo tà, phi Chánh pháp.

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Về thăm Sư phụ

Đức Phật 09:36 24/02/2021

Đã hai mùa dịch, tôi chưa một lần ghé thăm Sư phụ, cũng không tham gia các khóa lễ Ngũ bách danh, chỉ ở nhà trì tụng kinh kệ và cầu nguyện cho thế giới an lành, bá tánh được khỏe mạnh và biết tu nhân tích đức, sau cùng là gia đình hòa thuận ấm no.

Niệm Phật không phải để cầu phước báo giàu sang

Đức Phật 09:14 24/02/2021

Người đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp rằng: “Ðể cầu phước báo đời sau”. Những người như thế là nguyện lực đã sai rồi.

Rằm tháng Giêng cúng phóng sinh như thế nào để tạo phúc?

Đức Phật 08:53 24/02/2021

Theo quan niệm Phật giáo, cúng phóng sinh, đặc biệt trong dịp rằm tháng Giêng luôn mang ý nghĩa nhân văn, mang đến điềm lành, tạo phúc đức và giúp cho gia chủ giải được các nghiệp xấu, tăng phần phúc đức.

Hà Tĩnh: Các chùa linh hoạt trong cách thức hành lễ để phòng dịch Covid-19

Đức Phật 08:45 24/02/2021

Những ngày đầu năm mới, du khách thập phương tìm về thắp hương, vãn cảnh tại các chùa trên địa bàn Hà Tĩnh khá đông. Các chùa đã linh hoạt trong cách thức hành lễ để phù hợp với quy định phòng dịch.

Từ điển Phật học

Travel Mag