Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Chủ nhật, 03/04/2022, 12:48 PM

Đức Phật biết tất cả là do đâu?

Thế Tôn là bậc Giác ngộ, thể nhập làm một với pháp tính thì thông tỏ hết vạn pháp. Đức hiệu Chánh Biến Tri và Thế Gian Giải cùng với Tam minh, Lục thông đã nói đầy đủ về khả năng này của Thế Tôn.

Theo lời dạy của Thế Tôn, người với tâm chánh tín xuất gia học đạo, nên làm hai việc: một là nói năng theo pháp Hiền Thánh, hai là im lặng theo pháp Hiền Thánh. Theo pháp Hiền Thánh đây, thiển nghĩ là luôn chánh niệm tỉnh giác để khi nói thì thốt ra lời chánh ngữ, ái ngữ, lợi mình và ích người; còn khi không nói (im lặng) thì tâm an trú vào đề mục, tĩnh lặng mà rõ biết như thật các pháp đang là.

“Một thời Phật ở động Hoa Lâm vườn cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi khất thực, tụ họp ở Hoa Lâm đường, cùng nhau bàn luận rằng:

-Các Hiền giả Tỷ-kheo, duy chỉ Đấng Vô Thượng Tôn, rất kỳ diệu, oai lực lớn lao, thần thông viễn đạt, mới biết rõ quá khứ vô số Đức Phật nhập Niết-bàn, dứt sạch các kiết sử, tiêu diệt các hý luận và cũng biết rõ kiếp số các Đức Phật ấy dài hay ngắn, cho đến danh hiệu, dòng họ thác sinh, sự ăn uống, thọ mạng dài ngắn, cảm thọ lạc và cảm thọ khổ như thế nào; lại biết rõ các Đức Phật ấy có giới như vậy, có pháp như vậy, có trí tuệ như vậy, có giải thoát như vậy, an trụ như vậy. Thế nào, này chư Hiền? Đó là do Đức Như Lai thông rõ các pháp tính mà biết được hay do chư Thiên kể lại?

Thế Tôn là bậc Giác ngộ, thể nhập làm một với pháp tính thì thông tỏ hết vạn pháp.

Thế Tôn là bậc Giác ngộ, thể nhập làm một với pháp tính thì thông tỏ hết vạn pháp.

Bấy giờ, Ðức Thế Tôn đang ở chỗ thanh vắng, bằng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe rõ các Tỷ-kheo luận bàn như thế, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Hoa Lâm đường, ngồi vào chỗ ngồi dọn sẵn. Bấy giờ, Ðức Thế Tôn tuy đã biết nhưng vẫn hỏi:-Này chư Tỷ-kheo, các ngươi tụ tập nơi đây bàn luận chuyện gì? Các Tỷ-kheo bèn đem hết mọi việc bạch lại với Phật. Rồi thì, Ðức Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo:

-Lành thay, lành thay! Các ngươi đã với tâm chánh tín xuất gia học đạo, nên làm hai việc: một là nói năng theo pháp Hiền Thánh, hai là im lặng theo pháp Hiền Thánh. Những điều các ngươi luận bàn phải nên như thế. Như Lai thần thông oai lực lớn lao, biết khắp mọi việc từ vô số kiếp quá khứ, như thế là do thông rõ các pháp tính, đồng thời cũng do chư Thiên nói lại”.

(Kinh Trường A-hàm, kinh Đại bản [trích])

Ngoài lời răn dạy ‘nói năng và im lặng theo pháp Hiền Thánh’, Thế Tôn còn nói rõ về cái biết trùm khắp quá khứ vị lai của Ngài là nhờ hai yếu tố: ‘Do thông rõ các pháp tính, đồng thời cũng do chư Thiên nói lại’.Các pháp về mặt hiện tượng có sai khác nhưng bản thể, tự tính của chúng là một. Như sóng và nước tuy khác nhau nhưng cùng là biển cả đó thôi. Thế Tôn là bậc Giác ngộ, thể nhập làm một với pháp tính thì thông tỏ hết vạn pháp. Đức hiệu Chánh Biến Tri và Thế Gian Giải cùng với Tam minh, Lục thông đã nói đầy đủ về khả năng này của Thế Tôn.

Pháp thoại này có một yếu tố khá thú vị là chư Thiên cũng thường mách bảo, cung cấp các thông tin cho Đức Phật. Ngày nay, một số người tu cũng có chút phước báu này. Tuy nhiên, nếu không thận trọng thì cũng dễ dàng bị một số quỷ thần nhân danh chư Thiên hộ pháp dối gạt rơi vào nẻo tà, phi Chánh pháp.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

28 lợi ích của thiền trong cuộc sống hàng ngày

Đức Phật 13:32 23/06/2022

Trong những năm gần đây, thiền đã trở thành một trong những bộ môn rèn luyện sức khỏe quan trọng dành cho những ai muốn tìm kiếm hạnh phúc. Thiền đã, đang và có xu hướng sẽ được thực tập trên khắp thế giới bởi nhiều lý do.

Thời cơ trong cuộc đời

Đức Phật 11:45 23/06/2022

Đời người, cơ hội nhặt sung không chỉ diễn ra một lần. Nó diễn ra nhiều lần và ai cũng có quyền nhặt. Vấn đề là “năng nhặt thì chặt bị”. Không được bị to thì bị vừa vừa, nếu không thì bị nhỏ cũng tốt...

Hướng Nguyện rừng Sala

Đức Phật 11:43 23/06/2022

Cuộc đời của Đức Phật là một minh chứng hùng hồn, một cảm hứng tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Một nhân cách vĩ đại đã để lại nơi trần gian, nhưng những lời dạy mà Ngài dâng hiến cho đời thì luôn vang vọng rền vang thức tỉnh nhân sinh.

Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

Đức Phật 10:30 23/06/2022

Nhân quả là quy luật tất yếu của vũ trụ, vì thế mỗi hành động của chúng ta dù thiện hay ác sẽ nhận được kết quả tương ứng. Mỗi bức tranh nhân quả dưới giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ mật thiết của nhân - quả đang hiện hữu trong cuộc sống.