Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 13/10/2015, 08:55 AM

GHPGVN gửi thư chia buồn đến Phật giáo Lào

Phật Giáo

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào và chư tăng, phật tử Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8  tháng 10 năm 2015

THƯ PHÂN ƯU

Kính gửi: Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam vô cùng kính tiếc được tin Hòa thượng Phong SAMARUKS - Chủ tịch Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào tân viên tịch ngày 07 tháng 10 năm 2015. Trụ thế 100 năm.

Sự viên tịch của Ngài là một sự mất mát lớn lao đối với Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào, Chư Tăng, Phật tử Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cũng như Phật giáo đồ thế giới.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào và chư Tăng, Phật tử Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Kính nguyện cầu Giác linh Hòa thượng thể nhập thế giới Niết bàn.

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ Quán CHDCND Lào tại Việt Nam;
- Đại sứ Quán Việt Nam tại CHDCND Lào.
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký) 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Cách lập bàn thờ Phật và gia tiên tại gia

Thông báo - Thông cáo 11:14 10/07/2020

Ở nước ta hay những người Việt ở nước ngoài, hầu hết mọi nhà đều có ban (bàn) thờ, hiếm thấy có gia đình nào không có ban thờ, dù là thờ Phật, thờ Thần, thờ Gia tiên, Thổ công, Thần tài hay thờ một vị nào đó.

Nhân quả không phụ người tốt

Thông báo - Thông cáo 11:06 10/07/2020

Phật giáo không chấp nhận số mệnh con người do thần linh hay thượng đế áp đặt, nó chỉ tùy thuộc ở suy nghĩ, hành động của con người trong hiện tại mà cho ra kết quả tốt hay xấu ở tương lai.

17 bài văn tế thập loại cô hồn dành cho chẩn tế

Thông báo - Thông cáo 09:34 10/07/2020

Đầy đủ 17 bài văn tế thập loại cô hồn dành cho chẩn tế âm linh cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bảo tử nạn, chiêu hồn, giải oan bạt độ, cúng tế thí thực.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Chuông, Mõ, Khánh trong Phật giáo

Thông báo - Thông cáo 09:05 10/07/2020

Chuông, Trống, Khánh… là các loại pháp khí của Phật giáo, mỗi một loại pháp khí đều có ý nghĩa và vai trò khác nhau.

Từ điển Phật học