Phật Giáo

Gia Lai: Mời dự lễ đặt đá xây dựng nhà thờ tổ, nhà tăng chùa Bửu Minh

Thứ năm, 11/01/2018 | 08:40

Ban tổ chức trân trọng kính mời: Quý thiện nam, tín nữ phật tử hoan hỷ sắp xếp thời gian quang lâm về bổn tự chùa Bửu Minh, thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vào lúc: 8h ngày 17/01/2018 (01/12/Đinh Dậu), tham dự cùng cầu nguyện, trợ duyên cho buổi lễ đặt đá xây dựng nhà thờ Tổ và nhà tăng chùa Bửu Minh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa Quý vị!

Chánh điện chùa Bửu Minh trùng tu xây dựng hoàn thành nay đã được 8 năm. Nhưng riêng nhà thờ Tổ và nhà tăng vẫn chưa có điều kiện để xây dựng.

Hôm nay hội đủ duyên lành, được sự cho phép của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, sự đồng thuận của các cấp chính quyền, chùa Bửu Minh phát tâm làm lễ đặt đá xây dựng nhà thờ Tổ và nhà tăng, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu học và lễ bái cho tăng, ni, quần chúng phật tử.
 
Ban tổ chức trân trọng kính mời: Quý thiện nam, tín nữ phật tử hoan hỷ sắp xếp thời gian quang lâm về bổn tự chùa Bửu Minh, thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vào lúc: 8h ngày 17/01/2018 (01/12/Đinh Dậu), tham dự cùng cầu nguyện, trợ duyên cho buổi lễ đặt đá xây dựng nhà thờ Tổ và nhà tăng chùa Bửu Minh.

Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi sớm hoàn thành được phật sự trọng đại này. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

Chư păh, ngày 9 tháng 01 năm 2018

TM.Ban tổ chức

Trụ trì

 
Thượng toạ Thích Giác Tâm
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z