Phật Giáo

Giáo hội gửi điện phân ưu đến Hoàng gia và Chính phủ Thái Lan

Thứ năm, 15/10/2016 | 19:54

Thành tâm cầu nguyện hương linh Quốc vương an nghỉ thanh thản trong thế giới bình yên. Thành thật phân ưu cùng Hội đồng Hoàng gia và Hoàng hậu Sirikit cùng Chính phủ và nhân dân Vương quốc Thái Lan.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-


ĐIỆN PHÂN ƯU

Kính gửi: - Hội đồng Hoàng gia Thái Lan
                - Chính phủ Vương quốc Thái Lan

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt nam vô cùng kính tiếc được biết Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã băng hà lúc 15h52 phút (08h52GMT) ngày 13 tháng 10 năm 2016, hưởng thọ 88 tuổi, tại vị 70 năm.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej không những là một Phật tử đầy tôn kính, tại vị lâu dài nhất trên thế giới, mà còn là nguồn năng lực, biểu tượng cho sự đoàn kết, hòa hợp, hạnh phúc, phát triển ổn định của đất nước Vương quốc Thái Lan, có tác động lớn đối với nền hòa bình thịnh vượng của nhân loại toàn cầu.

Sự băng hà của Quốc vương Bhumibol Adulyadej là một sự tổn thất lớn lao đối với Vương quốc Thái Lan và thế giới.

Thành tâm cầu nguyện hương linh Quốc vương an nghỉ thanh thản trong thế giới bình yên.

Thành thật phân ưu cùng Hội đồng Hoàng gia và Hoàng hậu Sirikit cùng Chính phủ và nhân dân Vương quốc Thái Lan.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nơi nhận:
-  Như Trên
-  Đại sứ Quán Việt Nam tại Thái Lan.
 
Hà Nội, ngày  14 tháng 10 năm 2016
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký) 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z