Phật Giáo

Hà Nội: Chùa Bằng tổ chức Pháp hội Dược Sư

Thứ năm, 14/10/2014 | 09:47

Ngày 19/09/Giáp Ngọ (12/10/2014), tại chùa Bằng (Linh Tiên tự, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội) đã trang nghiêm Khai mạc Pháp hội Dược Sư truyền thống 7 ngày lần thứ 9 PL.2558 – DL.2014.

Không khí linh thiêng của Pháp hội Dược Sư được lan tỏa khắp không gian chùa Bằng, những đài sen vàng được trang trí trang hoàng và lộng lẫy. Ngay buổi khai đàn từ sáng sớm toàn thể đại chúng đã vân tập về chùa để thụ trì Bát Quan trai giới sau đó tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa.
 
Đúng 14h00’, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng Chư tôn đức tăng và đại diện phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã làm lễ niêm hương bạch Phật, yết Tổ để cầu nguyện khai đàn Pháp hội Dược Sư. Tiếp theo là nghi lễ trì chú nghiêm đàn của toàn thể đại chúng. 

16h00’, ban kinh sư thực hành nghi lễ cung thỉnh, cúng dường 7 đức Phật Dược Sư.  
 
Buổi tối là thời khai kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Buổi lễ được đặt dưới sự chủ lễ của Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng Chư tôn đức tăng bản tự, với sự tham dự của đông đảo phật tử đạo tràng Pháp hoa và nhân dân địa phương.
 
Sáng ngày 13/10/2014, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã có thời pháp thoại tới hàng phật tử trong ngày đầu tiên của Pháp hội với chủ đề “Nét đặc biệt của Pháp hội Dược Sư”. Trong bài giảng, Hòa thượng đã phân tích so sánh sự khác biệt của Lễ hội thế gian cũng như truyền thống thiết lập đàn Dược Sư và Pháp hội Dược Sư của đạo tràng trong những năm qua. Hòa thượng nhấn mạnh về Pháp hội: 

Pháp là đại chúng sẽ được nghe các bậc Giảng sư giảng giải ý nghĩa lời Phật dạy trong Kinh Dược Sư, ví dụ như tụng kinh Dược Sư để tiêu trừ ba chướng “Nghiệp chướng – Báo chướng – Phiền não chướng”. Muốn làm được như vậy, phải thực hành hạnh Bố thí; nghiêm trì Giới luật. Thứ hai là tụng kinh Dược Sư cầu vãng sinh trên tinh thần thực hành hạnh nguyện của 8 vị Bồ tát: Quán Thế Âm Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát .v.v… Thứ ba, trì chú trong kinh có nghĩa là hiểu được ý nghĩa của câu thần chú qua danh hiệu đức Phật Dược Sư. Từ đó, Hòa thượng nhấn mạnh về việc giảng Pháp, nghe Pháp trong Pháp hội là điều quan trọng nhất “Nghe Pháp hiểu minh chính nghĩa”. Ngoài nghe Pháp, việc nghiêm trì trong thời lễ tụng cũng góp phần cho công đức thực hành tu tập của các Phật tử.
 
Về phần Hội, đại chúng vân tập về đây với tinh thần lục hòa, cùng nhau tu tập, được bình đẳng, hòa hợp với nhau, luôn luôn giữ tâm ý hoan hỷ (Hội họp trong sự hòa hợp – Giải tán trong sự hòa hợp).

Từ đó, Hòa thượng khẳng định, cần phát huy tinh thần của Pháp Hội để mang lại lợi ích tu tập cho phật tử, đó là điều quan trọng nhất.

Lịch thuyết giảng pháp hội Dược tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) từ ngày 20 – 25/09 năm Giáp Ngọ (13-18/10/2014):

Ngày 20/09/Giáp Ngọ (13/10/2014): 7h30 – 9h00 Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng;
Ngày 21/09/Giáp Ngọ (14/10/2014): 7h30 – 9h00 Đại đức Thích Chiếu Tuệ (Tp.Hà Nội) thuyết giảng;
Ngày 22/09/Giáp Ngọ (15/10/2014): 7h30 – 9h00 Thượng tọa Thích Giác Hiệp (Tp.HCM) thuyết giảng;
Ngày 23/09/Giáp Ngọ (16/10/2014): 7h30 – 9h00 Hòa thượng Thích Huệ Phước (Thừa Thiên Huế) thuyết giảng;
Ngày 24/09/Giáp Ngọ (17/10/2014): 7h30 – 9h00 Thượng tọa Thích Tiến Đạt (Tp.Hà Nội) thuyết giảng;
Ngày 25/09/Giáp Ngọ (18/10/2014): 7h30 – 9h00 Hòa thượng Thích Quang Nhuận (Thừa Thiên Huế) thuyết giảng.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin, ảnh: Diệu Tường
Diệu Tường
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z