Phật Giáo

Huấn luyện nhân viên thành tình nguyện viên

Thứ năm, 26/12/2013 | 10:09

Mọi người có thể lấy quan niệm thiện nguyện "tận tâm, tận lực, tận khả năng học hỏi; không miễn cưỡng, không soi móc, không được thất vọng" của Pháp Cổ Sơn về áp dụng. Cách thức này có thể khiến cho người nhà bạn trở thành những thiện nguyện, đào tạo nhân viên công ty bạn thành những thiện nguyện.

Có một ông chủ cảm thấy các thiện nguyện viên ở Pháp Cổ Sơn chúng Tôi làm việc rất là tận trách nhiệm, nên hỏi Tôi: "Các nhân viên ở đây tận trách nhiệm, làm việc thân thiết như vậy, ở đây lương bổng một tháng Thầy trả bao nhiêu?" 

Tôi nói: "Họ và tôi đều như nhau. Tôi thì công quả trọn đời. Còn họ thì công quả tạm thời. Vì là Bồ tát thiện nguyện, cho nên bất cứ làm việc gì chúng tôi cũng đều dốc toàn tâm toàn lực." 
 Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ông ấy nói: "Tôi muốn huấn luyện công nhân viên của mình thành một thiện nguyện giống như Pháp Cổ Sơn đây vậy."

Thế nhưng, bản thân ông ấy thì không muốn làm một thiện nguyện mà lại muốn huấn luyện nhân viên của mình thành những tình nguyện viên giống như Pháp Cổ Sơn đây vậy, thì e rằng không thể được.

Thật ra chúng ta nên đem tinh thần thiện nguyện đặt vào trong hoàn cảnh sống của chính mình. Ở nhà thì dùng thái độ thiện nguyện để phục vụ những người trong gia đình. Còn ở công ty thì dùng tinh thần thiện nguyện để phục vụ khách hàng và các đồng nghiệp sống chung, còn trong xã hội thì dùng thái độ thiện nguyện vì đại chúng phục vụ.

Mọi người có thể lấy quan niệm thiện nguyện "tận tâm, tận lực, tận khả năng học hỏi; không miễn cưỡng, không soi móc, không được thất vọng" của Pháp Cổ Sơn về áp dụng.

Cách thức này có thể khiến cho người nhà bạn trở thành những thiện nguyện, đào tạo nhân viên công ty bạn thành những thiện nguyện.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Minh Kiết
Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z