Phật Giáo

Khách lữ hành

Thứ năm, 24/03/2017 | 11:27

Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế!/Đi lang thang vô định đã bao đời./Vòng tử sinh, sinh tử, nẻo luân hồi./Trong tam giới xoay đi rồi chuyển lại./Vô lượng kiếp, khóc cha rồi khóc mẹ,...

Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế!
Đi lang thang vô định đã bao đời.
Vòng tử sinh, sinh tử, nẻo luân hồi.
Trong Tam giới xoay đi rồi chuyển lại.
Vô lượng kiếp, khóc cha rồi khóc mẹ,
Khóc vợ con, quyến thuộc, kẻ thân yêu,
Khóc cửa nhà, tài sản sớm tiêu điều,
Từ vô thỉ khóc than bao cảnh khổ.

Những giọt lệ đắng cay người đã đổ,
Còn nhiều hơn nước mặn khắp trùng dương.
 
Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế!
Đi lang thang vô định đã bao đời.
Vòng tử sinh, sinh tử nẻo luân hồi,
Trong tam giới kiếp này rồi kiếp khác.
Từ vô thỉ mỗi đời người bỏ xác,
Khắp địa cầu phủ trắng đống xương khô.

Sao người mãi ngủ mê chưa thức tỉnh,
Còn miệt mài theo tài sắc lợi danh,
Còn đắm say trong bể ái trường tình?
Nào có thấu vô thường thay vạn hữu!

Cõi giả tạm khư khư là vĩnh cửu,
Nên trầm luân biển khổ tự muôn đời,
Trên đường xa vô định lệ còn rơi,
Trên mặt đất xương tàn còn rải trắng.

Hãy tỉnh giấc, đứng lên tìm ánh sáng,
Đừng tối mê quờ quạng giữa đêm dài,
Tìm lối đi giải thoát ngục trần ai.
 
Này lữ khách, đến đây tìm ngọn đuốc,
Ánh Đạo vàng soi sáng nẻo vô sinh,
Đức Phật Đà, Bậc Đại Giác Viên Minh,
Thương nhân loại đắm chìm trong bể khổ,

Đem chân lý diệu huyền Ngài phổ độ,
Dạy chúng sinh lìa khỏi bến sông mê,
Bờ Niết bàn tịch tịnh thẳng đường về,
Dứt sinh tử, dứt luôn dòng lệ thảm.

Huỳnh Thanh Long
Nguồn: http://chuakimquang.com/vn/document/details/Khach-Lu-Hanh-5333.aspx
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z