Khánh Hòa: Chùa Minh Châu tổ chức lễ cầu siêu bạt độ

Thứ năm, 27/10/2018 | 15:35

Ngày 18/09/Mậu Tuất (26/10/2018), Ni trưởng TN Như Minh, Ni sư TN Đồng Nghiêm và phật tử chùa Minh Châu (tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức trai đàn cầu siêu, bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư hương linh, cầu nguyện âm siêu, dương thái, chúng sinh an lạc.

Buổi lễ có sự tham dự của HT.Thích Ngộ Tánh - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; cùng Chư tôn đức tăng ni trụ trì các tịnh thất, tự viện trong và ngoài thị xã.
 
Đàn tràng đã cung thỉnh ĐĐ.Thích Nhuận Trực, Trưởng ban Hoằng pháp thị xã Ninh Hòa đương vi sám chủ; ban kinh sư: ĐĐ.Thích Nhuận Phương, Thích Nhuận Duy, Thích Nhuận Kiên, Thích Nhuận Tôn, Thích Đức Lâm, Thích Đức Tâm;… Đại đức sám chủ cùng ban kinh sư đã tiến hành các khóa lễ: Sái tịnh đàn tràng, bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh linh đề vi, tụng kinh và cúng thí thực.

Trai đàn lần này, phật tử thập phương đã ký tự vào chùa 300 bài vị chư hương linh tiền bối hữu công và chư hương linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn để cầu siêu độ.
 
Được biết chùa Minh Châu trước đây chỉ là một tịnh thất nhỏ, năm 1998, ngôi Tam bảo Minh Châu được Ni trưởng TN Như Minh cùng tăng ni, phật tử trùng tu ngày càng khang trang huy hoàng. Xây dựng thêm nhà Đông, nhà Tây và giảng đường rộng rãi thoáng mát là nơi tu tập cho phật tử địa phương và đạo tràng khiếm thị phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. 

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Ngộ Tánh tán dương, sách tấn ni chúng chùa Minh Châu và phật tử cần nỗ lực tu học hoằng dương Phật pháp, để niềm tin Tam bảo ngày càng lớn mạnh, đời sống được an lạc hạnh phúc.
 
Không khí đàn tràng diễn ra thật trang nghiêm, mọi người tham dự rất xúc động, tinh thần hoan hỷ, thành tâm cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sinh về cõi Phật và cầu cho quốc thái, dân an. Sau cùng, nguyện cầu tất cả chúng sinh hữu hình và vô hình đều hướng về đạo vô thượng bồ đề, giác ngộ giải thoát.

Quảng Ấn
Quảng Ấn
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ