Phật Giáo

Khánh Hòa: Đại Giới đàn Bồ tát Quảng Đức lễ Tấn đàn

Thứ năm, 21/10/2016 | 11:51

13h30 ngày 19/09/Bính Thân (19/10/2016) tại Giới  trường chùa Sắc Tứ Long Sơn (Tp.Nha Trang) sau phần niêm hương bạch Phật, tác pháp Yết ma, Chư tôn đức tuần tự cử hành nghi thức y như pháp Phật chế truyền thọ giới pháp.

Hòa thượng Thích Liễu Pháp Đàn đầu truyền Giới Sa di. Sau đó lễ tấn đàn truyền giới cụ túc cho các Giới tử, Hòa thượng Thích Tắc An- Đàn đầu Truyền giới cho các giới tử thọ giới Tỳ kheo.

Các giới tử đã được tác pháp Yết ma và truyền giới xong là nghi thức xả Mạn y và truyền Tam y, bình bát, đãy lọc nước, toạ cụ, là những báu vật của người xuất gia mang theo suốt cuộc đời mình. 
 
Chiều ngày 20/10/2016 (20/09/Bính Thân) tại giới trường Ni viện Diệu Quang lễ tấn đàn Tỳ kheo Ni cũng đã được tiến hành, Ni trưởng Thích Nữ Lưu Phương - Đàn đầu truyền Giới Tỳ kheo Ni.
 
Sau khi Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật, chư vị dẫn thỉnh Sư đã hướng dẫn các Giới tử tác bạch cầu thỉnh Giới sư truyền thọ đại giới.

18g00 cùng ngày, Nghi thức Thuyết U Minh giới tại Lễ trường chùa Sắc Tứ Long Sơn (Nha Trang) diễn ra trang nghiêm thấm đẫm chất văn. Đàn đầu Hòa thượng Thích Tắc An – Chứng minh Thuyết U Minh Giới,
 
TT.Thích Lê Trang, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Gia trì hiễn mật, Chư tôn đức tại Tp.Hồ Chí Minh Ban kinh sư. 

Đại Giới đàn có sự tham dự của trên 600 giới tử xuất gia, tại gia và hàng ngàn phật tử  thành kinh trang nghiêm cuối đầu đảnh lễ.

Đại Giới đàn đã kết thúc vào ngày 21/10/2016 (21/09/Bính Thân).

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z