Khánh Hòa: Lễ tiểu tường cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Thanh

Thứ năm, 12/10/2018 | 20:41

Sáng ngày 04/09/Mậu Tuất (12/10/2018), tại chùa An Lạc (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), môn đồ pháp quyến đã tổ chức Lễ tiểu tường cố Ni trưởng TN.Diệu Thanh.

Buổi lễ có sự tham dự của: Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Chư tôn thiền đức tăng, ni trong BTS PG thị xã Ninh Hòa và đông đảo phật tử địa phương.
 
Tại buổi lễ, môn đồ pháp quyến đã ôn lại công hạnh, đạo nghiệp của cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Thanh. Theo đó, Ni trưởng TN.Diệu Thanh là nguyên Trưởng ban Từ thiện GHPGVN thị xã Ninh Hòa, UV BCH Hội Chữ thập đỏ, UV BCH Hội Phụ nữ thị xã Ninh Hòa, viện chủ chùa An Lạc. Năm 2006, Ni trưởng thành lập Hội Di Đà, hướng dẫn phật tử niệm Phật vào ngày chủ nhật hàng tuần. Do cao niên lạp trưởng nên Ni trưởng đã thu thần thị tịch vào lúc 9 giờ 35 phút ngày 04/09/Đinh Dậu (23/10/2017) - trụ thế 82 năm, 49 Hạ lạp.
 
Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Ngộ Tánh tán thán công hạnh của cố Ni trưởng trong suốt thời kỳ hành đạo đã mua đất, trùng tu mở rộng chùa An Lạc, độ chúng xuất gia, và công tác từ thiện xã hội. Hòa thượng nhắc nhở ni chúng chùa An Lạc gìn giữ chí nguyện của mình trong lộ trình giải thoát, giác ngộ và nỗ lực trong việc hoằng hóa lợi sanh, tinh tấn phát huy tinh thần từ bi hỷ xả để ngõ hầu đáp đền phần nào thâm ân của Tam bảo và hoài nguyện của Ni trưởng - một bậc thầy nghiêm từ khả kính của ni giới, bậc ni lưu thạc đức mô phạm của Giáo hội đã có những đóng góp quan trọng trong công tác từ thiện xã hội để mang đạo vào đời vì lợi ích nhân sinh. 
 
Dịp này, môn đồ pháp quyến đã thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, cầu nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp và cầu nguyện âm siêu, dương thái.

Quảng Ấn
Quảng Ấn
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ