Khánh Hòa: Lễ Tiểu tường cố Trưởng lão Hòa thượng Trí Tâm

Thứ năm, 01/10/2018 | 16:15

Lễ Tưởng niệm tuần Tiểu tường cố Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ hoàn mãn sau lễ Trai tăng cúng dường cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu âm siêu dương thái.

Trong hai ngày 20,21/08/Mậu Tuất (29-30/09/2018), tại Tổ đình Nghĩa Phương, số 2 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, TT.Thích Thiện Phước, Uv.HĐTS - Chánh Thư ký BTS - Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì Tổ đình Nghĩa Phương cùng môn đồ pháp quyến Tông phong Nghĩa Phương đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm tuần Tiểu tường cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm, Phó Pháp chủ HĐCM, nguyên Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ Tổ đình Nghĩa Phương, khai sơn chùa Nghĩa Sơn.
 
Chứng minh và dâng hương tưởng niệm có Chư Tôn giáo phẩm: HT.Thích  Quảng Thiện, HT.Thích Trí Thạnh đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS. GHPGVN; HT.Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng Pháp T.Ư; HT.Thích  Huệ Minh, Uv.Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Nghi Lễ T.Ư; HT.Thích Trí Giác, Phó Trường Ban Nghi Lễ T.Ư; HT.Thích Giác Liêm, Uv.Thường trực HĐTS;  HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng BTS GHPGVN, quận Tân Phú, Trưởng Ban Thừa kế Thiên thai Thiền giáo Tông; chư tôn đức Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN; chư tôn đức các Ban ngành T.Ư GHPGVN; chư tôn đức tăng, ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương cùng môn đồ pháp quyến, hiếu quyến  và  đông đảo phật tử tham dự.
 
Tại buổi lễ dâng hương, HT.Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS dâng lời cảm niệm trân kính ôn lại công đức của Ngài: HT.Thích Trí Tâm húy thượng Không hạ Thành, tự Trí Tâm, hiệu Huệ Minh, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; nguyên Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN  suốt cuộc  đời  vì đạo pháp, với phương châm “Đạo pháp- Dân tộc” . Trong suốt quãng đời hành đạo, Hòa thượng luôn đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ nhận thức uyên thâm về Phật giáo cho tăng, ni, phật tử. Trưởng lão Hòa  thượng là bậc Thiền môn Thạch trụ đã làm cho Tông phong vĩnh  chấn, Tổ ấn trùng quang…
 
 
Lễ tưởng niệm tuần Tiểu tường Trưởng lão HT. Thích Trí Tâm thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống: HT.Thích Quảng Thiện, Chứng minh niêm hương, Chứng trai;  HT.Thích Thiện Thông, Chủ sám khai kinh, Tiến Giác linh Tôn sư, HT.Thích Tâm Khai chủ sám cùng ngọ, TT.Thích Thiện Trí,  Chủ sám Tiểu thí. 
 
Lễ Tưởng niệm tuần Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ hoàn mãn sau lễ Trai tăng cúng dường cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu âm siêu dương thái.

Trí Bửu
Trí Bửu
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ