Phật Giáo

Khánh Hòa: Tịnh xá Ngọc Pháp kính mừng Khánh đản đức Phật A Di Đà

Thứ năm, 08/01/2015 | 05:14

Sáng ngày 17/11/Giáp Ngọ (07/01/2015), Đại đức Thích Giác Nghiêm trụ trì tịnh xá Ngọc Pháp (số 25 đường Hương Sơn, P.Phước Hòa, Tp.Nha Trang) đã trang nghiêm tổ chức lễ Khánh đản đức Phật A Di Đà, hiệp kỵ Giác linh Chư tôn đức viên tịch, cầu siêu công đức tiên linh, hương linh phật tử quá cố

 Chư tôn đức chứng minh lễ Khánh đản đức Phật A Di Đà
Chứng minh và tham dự có TT.Thích Giác Phùng - Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Chư tôn đức tăng, ni Giáo đoàn 3 và đông đảo phật tử tham dự.
 Phật tử thực hành khóa lễ cầu nguyên
Lễ Vía đức Phật A Di Đà thực hiện theo nghi lễ truyền thống Phật giáo Khất sĩ: Lễ niêm hương bạch Phật, cúng ngọ, khóa lễ tụng kinh cầu nguyện.
 Chư tôn đức chứng minh
Tại buổi lễ Đại đức Thích Giác Nghiêm đã thuyết giảng tiểu sử đức Phật A Di Đà. Theo đó Phật A Di Đà dịch nghĩa là "Vô lượng quang" - "ánh sáng vô lượng"; còn có nghĩa là "vô lượng thọ" - "thọ mạng vô lượng". Trong lịch sử Đại thừa và Tịnh độ tông, việc tôn xưng A Di Đà là một mốc phát triển quan trọng. Niệm Phật A Di Đà là một pháp tu của phật tử giúp không phải trải qua vô số kiếp luân hồi mà sẽ được "đới nghiệp vãng sinh". Nghĩa là sẽ được "mang theo nghiệp" và "vãng sinh" về cõi Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.

Ở Tây Phương Cực Lạc là đã ra khỏi luân hồi nên sẽ được "bất thối chuyển", kết hợp với cảnh thuận duyên ở cõi Cực Lạc mà tiếp tục tu tập, giải nghiệp và chắc chắn sẽ thành Phật.

Tương truyền rằng một trong số những kiếp luân hồi của đức Phật A Di Đà từng nhà vua Chuyển Luân Thánh vương tên là Vô Tránh Niệm. Ngài có quan đại thần tên là Bảo Hải  Một hôm nghe đức Phật Bảo Tạng thuyết pháp tại vườn Diêm Phù, Ngài và quan đại thần Bảo Hải đều đến nghe giảng. Sau khi phát tâm mộ đạo, vua Vô Tránh Niệm từ bỏ ngôi báu và trở thành tỳ kheo với tên là Pháp Tạng. Ngài quyết tâm tu hành thành Phật và nguyện độ chúng sinh tái sinh vào cõi Cực lạc của mình.
 Chư tôn đức ni
 Tôn tượng đức Phật A Di Đà
Buổi tối, tịnh xá Ngọc Pháp tổ chức đêm hoa đăng với hàng nghìn ngọn đèn kính mừng lễ Vía đức Phật A Di Đà cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo.
 Hoa đăng Khánh đản đức Phật A Di Đà
 Phật tử trang nghiêm tham dự Khánh đản đức Phật A Di Đà tại tịnh xá Ngọc Pháp

Trí Bửu

Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z