Phật Giáo

 Lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Thứ tư, 19/12/2018 | 09:17

Lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là vô biên, nó không chỉ giúp chúng ta giải trừ được những đau khổ thường gặp trong cuộc sống mà còn có thể giảm trừ tham, sân, si trưởng dưỡng tâm Bồ đề thanh tịnh của chúng ta.

Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát tìm âm thanh để cứu khổ, và là vị Bồ tát được sùng kính nhất trong Phật giáo. Rất nhiều Phật tử thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm để cầu xin Bồ tát gia hộ độ trì. Bài Pháp âm này sẽ chỉ cho chúng ta thấy việc đọc tụng kinh điển có thể khiến chúng ta nhận thức và hiểu biết nhiều hơn về Bồ Tát Quán Âm, đồng thời giải thích cho mọi người các vấn đề liên quan đến thân tướng, sức công đức, sức thệ nguyện hóa độ chúng sanh của Bồ Tát.

Bài liên quan

Nếu ai chí thành xưng niệm danh hiệu Bồ tát, hoặc trì tụng Chú Đại Bi, đồng thời tin tưởng vào sức công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm đều có thể vãng sanh vào các cõi tịnh độ trong mười phương, đương nhiên đây cũng bao gồm cõi tịnh độ tây phương cực lạc của Phật A Di Đà. Nếu chuyên niệm thánh hiệu Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Âm, tương lai chắc chắn được sanh về thế giới cực lạc.

Thanh Tâm (tổng hợp)
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z