Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Nếu thắng hãy thắng người hơn mình bằng đức khiêm cung

Nếu thắng hãy thắng người hơn mình bằng đức khiêm cung

Người hiểu biết nhiều thì càng phải khiêm tốn, dù là đối với người hèn kém hơn mình. Phải lãnh thọ và quý trọng những gì xung quanh ta. Khiêm tốn một phần, tăng thêm một phần công đức
Chuyển hóa nỗi đau phản bội theo lời Phật dạy

Chuyển hóa nỗi đau phản bội theo lời Phật dạy

Lời Phật dạy 14/10/2019, 13:39

Khi chẳng may bị phản bội, mỗi Phật tử được ánh sáng tri thức Phật giáo soi sáng, dẫn đường phải luôn quán chiếu, thực hành để chuyển hóa nỗi đau thành niềm hoan hỷ, biến cái “không hẳn” thành cái “chắc hẳn” để có được cuộc sống hạnh phúc trong thời khắc hiện tại này.

Lời Phật dạy với người cư sĩ

Lời Phật dạy với người cư sĩ

Lời Phật dạy 05/10/2019, 09:05

Người Phật tử phải luôn vận dụng trí tuệ trong mọi lúc mọi nơ, lấy tinh thần lục hòa của nhà Phật để cùng nhắc nhở nhau tu tập, giữ gìn giới luật, sống hòa nhã với nhau, chia sẻ sự quan tâm, sự hiểu biết với nhau và coi những điều ấy như là tư trang trong cuộc sống.

Nghe pháp và gieo duyên pháp để tạo phước báu

Nghe pháp và gieo duyên pháp để tạo phước báu

Lời Phật dạy 03/10/2019, 17:19

Pháp của Thế Tôn nói ra từ sự chứng ngộ của Ngài, nên pháp học cần kết hợp với pháp hành, hành xong mới hiểu được sự thậm thâm vi diệu của giáo pháp. Nghe pháp thôi cũng tạo nên công đức. Người nghe, người đọc được nghiễm nhiên đã có công đức.

Câu chuyện nhân quả của Tỳ kheo ni Kim Sắc

Câu chuyện nhân quả của Tỳ kheo ni Kim Sắc

Lời Phật dạy 02/10/2019, 16:35

“Cả đời con xuất gia tu hành phạm hạnh, tuy chẳng có được thành tựu gì to lớn lắm, song nhờ công đức xuất gia này, hi vọng được an trú trong giáo pháp của đức Như Lai, được Phật hoan hỉ, xuất gia tu hành chứng quả A-la-hán, và nguyện cho ác nghiệp mắng chửi người sẽ không thành thục.”

Có bốn hạng người là những hạng người nào?

Có bốn hạng người là những hạng người nào?

Lời Phật dạy 21/12/2012, 09:47

Con đường hướng thượng là con đường tu tập chuyển hóa những nghiệp nhân bất thiện, hướng đến sự đoạn tận khổ đau, đạt đến quả vị giải thoát. Con đường hướng thượng ấy, mỗi người là chủ nhân của chính mình và phải tự mình cất bước.

Như thế nào thì được gọi là người Cư sĩ thuần thành?

Như thế nào thì được gọi là người Cư sĩ thuần thành?

Lời Phật dạy 18/12/2012, 18:24

Để tiến xa hơn, người cư sĩ phát tâm tu tập về lòng tin, giữ giới, bố thí, yết kiến các Tỷ-kheo, nghe pháp, thọ trì những pháp đã nghe, suy nghĩ đến nghĩa lý các pháp đã thọ trì, và quan trọng nhất là thực hành các pháp đã nghe hiểu ấy

Cúng dường cho hạng người nào thì mình và mọi người đều được lợi lạc?

Cúng dường cho hạng người nào thì mình và mọi người đều được lợi lạc?

Lời Phật dạy 12/12/2012, 09:57

Chỉ có hạng người có giới đức,đạo hạnh với tính tình hiền thiện mới đáng để cho chúng ta “cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường”. Dù rằng, những người này có thể họ rất bình thường

Hãy cho và nhận đúng lý tưởng, phương châm sống của người con Phật

Hãy cho và nhận đúng lý tưởng, phương châm sống của người con Phật

Lời Phật dạy 08/12/2012, 12:32

Để đạt được cách cho cao cả như vậy không phải người nào cũng làm được mà phải có trí tuệ, thấu hiểu bản chất của cuộc đời là vô thường và vô ngã. Chính tuệ giác vô ngã đã soi sáng cho hành động bố thí thông thường tiến đến Bố thí Ba la mật

Quan điểm của đức Phật về 'Sân khấu' kích thích tham sân si

Quan điểm của đức Phật về "Sân khấu" kích thích tham sân si

Lời Phật dạy 05/12/2012, 09:55

Bài kinh thể hiện quan điểm của Đức Phật về “sân khấu” và “kịch trường” dưới đây là Kinh Puta, chương tám, Tương ưng thôn trưởng, Kinh Tương ưng bộ tập II (số thứ tự 15) bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu, 

Đức Phật phê phán những tu sĩ xa hoa, lợi dưỡng

Đức Phật phê phán những tu sĩ xa hoa, lợi dưỡng

Lời Phật dạy 05/12/2012, 09:54

Ngày nay, cũng là sự cung kính, danh vọng, tự cao, được nể trọng, nhưng là từ việc sử dụng những phương tiện cao cấp, đắt tiền, phô trương sự xa xỉ, giàu sang, hơn người. 

Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi (Quảng Tánh)

Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi (Quảng Tánh)

Lời Phật dạy 18/11/2012, 21:48

Khi chưa trở thành các bậc Thánh, ai cũng giống nhau ở chỗ là đều có tội cả. Có khác chăng là mức độ gây nghiệp, tạo tội nhiều hay ít, về phương diện này hay phương diện kia mà thôi. Tội lỗi, theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những hành vi tạo tác bất thiện được tạo ra nơi việc làm, lời nói và suy nghĩ của con người.

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Lời Phật dạy 18/11/2012, 16:18

Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng không ít những điều đáng đau buồn. Ta thấy nhan nhản những tệ nạn xã hội được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Áp dụng lời Phật dạy trong thời khủng hoảng kinh tế

Áp dụng lời Phật dạy trong thời khủng hoảng kinh tế

Lời Phật dạy 17/11/2012, 14:12

Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy về 6 nguyên nhân gây phung phí tài sản cần tránh là: Đam mê các loại rượu, du hành đường phố phi thời, la cà đình đám hí viện, đam mê cờ bạc, giao du ác hữu, quen thói lười biếng.

Xem thêm