Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ ba, 01/01/2019, 23:31 PM

54 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Thánh Long - Thái Bình

Ngày 30-12, BTS Phật giáo tỉnh tổ chức truyền trao giới phẩm cho các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới đàn chùa Thánh Long năm 2018.

Đại giới đàn diễn ra trong ba ngày, 28 tới 30-12 (22 – 24-11-Mậu Tuất) với các nội dung theo quy củ thiền môn miền Bắc, các giới tử phải trải qua các giai đoạn hành sám, nghe giáo giới, hướng dẫn nghi thức đăng đàn và chính thức thọ giới.

Chư tôn đức lễ Phật cầu gia bị

Chư tôn đức lễ Phật cầu gia bị

Sáng 30-12, tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Tất cả các giới tử cầu thụ Sa-di, Sa-di-ni, Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu-ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư. Sau khi các nghi thức lễ thỉnh cầu đã xong, y theo luật, Hội đồng Giới sư Ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư Tăng để bắt đầu cho việc truyền trao giới pháp cho giới tử Ni.

Bài liên quan

Chư tôn đức Tăng Ni hai Hội đồng Giới sư cùng quý tôn đức nghiệp sư Tăng, nghiệp sư Ni và các giới tử đã quang lâm chính điện lễ Phật cầu gia bị. Sau đó là các nghi thức chuẩn bị cho giới đàn được trang nghiêm,

Ban tổ chức cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Giới sư Tăng, nhất tâm cung thỉnh HT.Thích Thanh Dục làm Đường đầu Hòa thượng; TT.Thích Thanh Hòa ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; TT.Thích Thanh Định ngôi vị Giáo thụ A-xà-lê cùng chư Tôn chứng Tăng-già. 

Hội đồng Thập sư Tăng tấn đàn truyền giới

Hội đồng Thập sư Tăng tấn đàn truyền giới

Hội đồng Giới sư Ni, Ban tổ chức đã cung thỉnh NT.Thích Đàm Lưu làm Đường đầu Hòa thượng; NS.Thích Đàm Thoa (TP.Thái Bình) ngôi vị Yết-ma A-xà-lê; NS.Thích Đàm Tuất (Đông Hưng) ngôi vị Giáo thụ A-xà-lê cùng vị làm Tôn chứng Tăng-già. 

Sau khi tác pháp Yết-ma kết giới trường, các giới tử Tỳ-khiêu, Sa-di đã được quý thầy điển lễ hướng dẫn phép thỉnh Giới sư, tôn chứng Tăng-già và được Hòa thượng Đường đầu khai đạo. Tăng Yết-ma vấn hòa cho các giới tử lần lượt được thụ giới, Thượng tọa Giáo thụ hỏi các già-nạn và khinh-già để kiểm tra tư cách và được Thượng tọa Yết-ma A-xà-lê tác pháp Yết-ma.

Hội đồng Thập sư Ni truyền giới

Hội đồng Thập sư Ni truyền giới

Sau một lần hỏi và ba lần lấy biểu quyết, vô tác giới thể đã thành tựu cho một giới tử đắc giới Tỳ-khiêu như pháp. Hòa thượng đàn đầu đã trao giới tướng, Thượng tọa Yết-ma đã trao ba y cho giới tử đắc giới Tỳ-khiêu lãnh thụ.

4 đàn giới như pháp, 12 tân Tỳ-khiêu đã lễ tạ Hội đồng Giới sư. Buổi chiều cùng ngày, hai Hội đồng Giới sư đã tấn đàn truyền giới cho 8 giới tử Sa-di, 22 giới tử Thức-xoa-ma-na và làm Chính pháp Yết-ma cho 12 vị Thức-xoa-ma-na cầu giới Tỳ-khiêu-ni.

Thọ nhận y bát

Thọ nhận y bát

Dịp này HT.Thích Thanh Dục đã khuyến tấn các nghiệp sư, đặc biệt là các giới tử mới thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, các hành giả phải luôn tu hành trì lễ, y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật, biết dụng công hành đạo, tinh tiến tu học trau dồi Giới - Định - Tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam bảo xứng đáng làm Thầy, vì các vị chính là sứ giả của Như Lai được thọ nhận và đem Chính pháp của Ngài hoằng hóa khắp muôn nơi, làm cho Phật giáo được trường tồn chúng sinh an lạc.

Giới đàn chùa Thánh Long đã hoàn mãn và thành tựu trong không khí tràn đầy đạo vị. Các nghi thức truyền giới diễn ra như pháp theo quy củ giới đàn miền Bắc: Giới sư thanh tịnh, giới trường trang nghiêm, giới tử cần cầu giới pháp, đắc giới thể đúng pháp đúng Luật. 

Chụp hình lưu niệm

Chụp hình lưu niệm

Bài liên quan

Lục Tổ Huệ Năng và câu chuyện truyền y bát

Tin tức 16:13 24/02/2020

Lục Tổ Huệ Năng là thiền sư nổi tiếng trong lịch sử thiền tông Trung Hoa. Ngài không biết chữ nhưng lại là người kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi còn là cư sĩ và trở thành vị Tổ thứ sáu thiền tông Trung Hoa.

Quả báo nhãn tiền của việc lãng phí thức ăn

Tin tức 16:00 24/02/2020

Dương gian có rất nhiều người trẻ tuổi thích không ngừng mua rất nhiều thức ăn, ăn không hết thì bỏ đi. Âm luật địa phủ muốn bọn họ trải nghiệm hình phạt ăn không hết thì không nên mua mà lãng phí, nếu như mua rồi thì là phước báo của ngươi, cần phải ăn hết.

Đạo Phật và con đường dấn thân

Tin tức 15:30 24/02/2020

Đạo Phật không phải là một tôn giáo như ta gọi bây giờ, mà là một con đường sáng để phá tan tối tăm mờ mịt, là một phương pháp giáo dục nhân cách sống đạo đức, từ bi và trí tuệ, giúp cho mọi người tự tin chính mình làm chủ bản thân, không lệ thuộc vào một đấng thần linh thượng đế.

Dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Tin tức 15:12 24/02/2020

“Người đàn ông tốt bụng” là cách gọi thân thương mà bà con nghèo dành cho anh Cao Văn Kha (ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, H.Thoại Sơn, An Giang).