Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 07/05/2022, 18:03 PM

Những bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất

Với tâm tri ân, mừng vui đón chờ ngày Đức Thế Tôn đản sinh - một sự kiện mang lại lợi ích to lớn cho khắp cõi nhân thiên và loài người, chúng ta cùng cập nhật những bài hát mang âm hưởng vui tươi, sôi động, hân hoan mong muốn dâng lên cúng dường Bậc Tôn Sư cao quý.

1. Bài hát: Vui thay Phật ra đời

Phổ nhạc theo Kinh Pháp Cú Phẩm Phật Đà: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Phối khí: Nguyễn Hồng Sơn

Lời bài hát:

Vui thay Phật ra đời

Vui thay Pháp được giảng

Vui thay Tăng hòa hợp

Hòa hợp tu vui thay.

Vui thay Phật ra đời

Vui thay Pháp được giảng

Vui thay Tăng hòa hợp

Hòa hợp tu vui thay.

Khó thay được làm người

Khó thay được sống còn

Khó thay nghe diệu Pháp

Khó thay Phật ra đời.

2. Bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật

Khúc Ca Mừng Tắm Phật

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Song ca Chí Quyền - Thu Huyền cùng tốp múa Phật tử Chùa

Lời bài hát:

Con nay cung kính Đức Như Lai

Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài

Khi vừa đản sinh đi bảy bước

Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần.

Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn

Chúng sinh năm trược rời cấu trần

Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân

Ca Tỳ La Vệ chưa từng sinh

Giữa cây Sa-la chưa từng diệt

Bất sinh bất diệt, Đức Cù Đàm.

Nước ướp hương hoa con kính dâng

Tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh

Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước

Hương tâm tỏa ngát khắp mười phương.

Nước ướp hương hoa con kính dâng

Tắm thân tượng Ngài tướng đản sinh

Lòng tràn hoan hỷ con rưới nước

Pháp giới chúng sinh thảy ca mừng.

3. Bài hát: Nhiễu mừng Đức Phật đản sinh

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Phối khí: Phạm Bá Sản

Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung

Lời bài hát:

Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng con theo bước chân Tăng đoàn nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.Bồ tát Tất Đạt Đa, a tăng kỳ kiếp, tạo lập công đức bảy đạo Bồ đề.Đến kiếp cuối cùng, khi vừa đản sinh, lọng trắng che đầu, hoa sen nâng gót chân.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, chân đi bảy bước, hướng về phương Đông làm người dẫn đường cho các chúng sinh, hướng về phương Nam làm ruộng phước lành khắp chốn nhân thiên, hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành Bồ tát đạo, hướng về phương Bắc ngay trong kiếp này chứng đắc Phật quả.

Theo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng Đức Phật đản sinh.Bồ tát Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh, kỳ diệu nhiệm màu, một tay chỉ trời làm chỗ quy y thiên nhân sáu nẻo, một tay chỉ đất chiết phục binh ma, rống tiếng sư tử, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.Từ nơi hư không hai dòng nước thiêng, một nóng một lạnh tắm thân Thái tử.

Chư Thiên trỗi nhạc, rải hoa cúng dường.Cung thành dân chúng hát mừng reo caTheo bước chân Tăng đoàn, chúng con nhiễu mừng, chúng con ca hát kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

4. Bài hát: Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian

Lời bài hát "Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian" có được là do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nghe thấy lúc ngồi tĩnh tọa.

Sáng tác lời: Chùa Ba Vàng

Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung

Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản

Thể hiện: Phật tử Chùa Ba Vàng

Lời bài hát:

Mặt trời soi chiếu thế gian

Huy hoàng thay Pháp Phật nhiệm màu

Cùng nhau hát vang,

Cùng nhau tán dương,

Pháp Phật nhiệm màu.

Vầng thái dương chiếu soi

Vạn chúng sinh thoát khỏi mê lầm

Hạnh phúc thay thế gian này

Nhờ sáng soi bởi Pháp Phật nhiệm màu

Hạnh phúc thay thế gian này

Lòng chúng con bừng sáng lên

Bởi Pháp Phật nhiệm màu.

5. Bài hát: Nhân Thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh

Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung

Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản

Lời bài hát:

Giữa rừng Vô Ưu

Hoa khoe sắc thắm

Đấng đại giác ngộ

Đản sinh cõi tà bà

Cứu khổ chúng sinh

Đức Phật đản sinh

Chân đi bảy bước

Sen hồng nâng gót.

Một tay chỉ trời

Một tay chỉ đất

Cất tiếng uy nghiêm

“Thiên thượng thiên hạ”

“Duy ngã độc tôn”.

Ngày rằm tháng tư

Nhân thiên mừng vui

Đấng đại giác ngộ

Đấng đại cứu khổ

Đản sinh cõi ta bà

Phật Thích Ca. (x2)

Link: https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/hop-xuong-nhan-thien-ky-niem-ngay-duc-phat-dan-sinh

6. Bài hát: Sự kiện đản sinh của Đức Phật

Sáng tác lời: Phạm Thị Yến - Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán

Hòa âm phối khí: Vũ Trọng Phương

Lời bài hát:

Trên cung trời Đâu Xuất

Bồ Tát Hộ Minh

Quán sát nhân gian

Thấy chúng sinh lầm than

Thấy chúng sinh mê lầm chịu nhiều khổ đau

Bồ tát không yên lòng

Quyết xuống cõi nhân gian

Dùng nhãn thông quan sát

Bồ tát đã chọn sinh

Trong dòng sát đế lỵ

Vua cha là Tịnh Phạn

Hoàng hậu là Ma Da.

Hoàng hậu Ma Da.

Ứng hiện điềm lành

Voi trắng sáu ngà

Nhập vào bên hông

Bồ tát đã nhập thai

Bồ tát đã nhập thai

Đại địa rung chấn động

Đại địa rung chấn động

Bồ tát đã nhập thai.

Bồ tát đã nhập thai.

Ở trong thai mẹ

Bồ Tát kiết già

Hoàng hậu Ma Da

Được luôn mát mẻ

Hiền hoà tươi vui

Đến kỳ sinh nở

Hoàng hậu Ma Da

Trên đường về quê ngoại

Nghé rừng vô ưu

Hạ sinh Bồ Tát Tất Đạt Đa

Rồng phun nước thiêng

Tắm thân thái tử

Chư thiên ca hát rải hoa cúng dường

Sen hồng nâng gót

Bảy bước chân thiêng

Trái đất chuyển rung

Khi Ngài tuyên bố

“Thiên thượng thiên hạ

Duy ngã độc tôn

''Đức Phật Thích Ca

Đản sinh cứu độ

Đản sinh cứu khổ

Khắp cho muôn loài

Khắp chốn nhân thiên

Mừng vui cúng dường

Đức Phật đản sinh

Khắp chốn nhân thiên

Mừng vui Đức Phật đản sinh

Link: https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung/su-kien-dan-sinh-cua-duc-phat

7. Bài hát: Mừng Phật ra đời

Ca Sĩ Vũ Dũng

Lời bài hát:

Kể chuyện Phật Thích Ca ra đời, ngày xưa.

Vào ngày rằm tháng tư nơi Lâm Tỳ Ni.

Hoàng hậu dựa gốc cây vương ưu đẹp tươi

Chợt hòa vô ưu tưng bừng nở

Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay

Thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay

Rạng ngời ngày Đản Sanh Đức Phật từ bi

Ngày bình an đến cùng thế gian

Ngài thấy vô minh trần đời

Ngài thấy đau thương mọi loài

Ngài xuất gia đi vào rừng

Và tìm ra ánh đạo thiên

Chân lí cao siêu từ bi

Soi sáng vô minh lầm mê

Tử sinh luân hồi tận

Bến mơ không còn bờ

Độ đời vượt hết mọi khổ đau

Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời, ngày nay

Lòng thầm nguyện ước cho muôn loài, bình an

Tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa

Và từ tâm ấy Phật ra đời.

Tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa

Và từ tâm ấy Phật ra đời.

8. Bài hát: Phật đản ca

Trình bày: Nhóm Phật tử đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương - Chùa Ba Vàng

Lời bài hát:

Lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng

Hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới

Vầng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời

Soi sáng cho muôn loài, thoát vòng khổ ải triền miên.

Thánh thót tiếng nhạc trờiGió ngân nga ngàn lời

Tấu khúc lừng vang mừng Đản Sanh ngát hương từ bi

Có ánh sáng Phật Đà bóng si mê dần tàn

Thắm tươi mười phương tình thương tới an vui chan hòa.

9. Hợp Ca: Tôn Kính Phật

Lời bài hát:

Kính lạy Đấng Vô Thượng

Người là cành Hoa Sen

Nơi biển đời nhân thế

Người là nguồn thương yêu

Bao dung khắp muôn loài

Là mặt trời ban mai

Đem ánh sáng cho đời

Dựng lại niềm tin sâu

Nơi tăm tối u sầu

Quỳ lạy Bậc Chánh Giác

Thầy của khắp trời người

Lòng từ bi bao la

Cha lành chung bốn loài

Người là một đại dương

Mà con như giọt nước

Người là ngọn cao sơn

Mà con như hạt bụi

Con xin đảnh lễ Người

Với chọn lòng thiết tha

Quy Y và tôn kính

Xin đem trọn cuộc đời

Đi theo bước chân Người

Xa lìa bờ vô minh

Tìm về nơi giác ngộ

Xin theo trái tim Người

Để trải lòng thương yêu

Bao dung khắp muôn loài

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)

10. Bài Hát: Nhịp Vui Khánh Đản

Ca sĩ: Bé Tú Thanh

Lời bài hát:

Nào cùng nhau chào ánh sáng Thế Tôn rạng ngời

Hoà màn sương muôn tinh tú tô thêm màu tươi

Từ miền Đông băng qua phương Tây

Lời hoan chúc vang lên cung mây

Đức Thích Ca đã ra đời từ đây

Ngày Đản sinh trời tung ánh sáng trăng chan hoà

Nhạc thiều dâng dâng cao vút đất Ca Tỳ La

Trầm hương xông nơi cây Vô Ưu

Hào quang dâng tiêu tan đăm chiêu

Cõi Ta Bà Đức Cha Lành đản sinh

Khắp chốn hân hoan mừng

Đời nhọc nhằn thơm ngát mùi hương

Ngân quang sáng cung trời

Bao cõi lòng đượm thắm màu tươi

Đều nhịp vui cùng vang chúc Thích Ca ra đời

Một tình thương bao la ánh dương quang trùng khơi

Đời mở thêm hân hoan vui ca

Hồn dịu êm nghe âm vang xa

Tắm hương Thiền trên muôn nẻo đường hoa.

Hy vọng rằng, từ những bài hát ca ngợi về Phật giáo, mỗi người con Phật sẽ thấm nhuần niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, mang Phật Pháp lan tỏa những điều thiêng liêng, cao quý đến với mọi người.

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Người Hà Nội đội mưa dự lễ Vu lan Báo hiếu

audio 10:07 12/08/2022

Dù trời mưa tầm tã, nhưng rất đông người dân Thủ đô vẫn đến chùa Phúc Khánh để hành lễ nhân dịp lễ Vu Lan.

Trí và Tuệ (nana-panna)

audio 09:51 12/08/2022

Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết; còn Tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà Tuệ là sáng suốt, vậy nó khác nhau, tâu đại vương!

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

audio 09:41 12/08/2022

Về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân, Phật giáo không bao giờ chủ trương người Phật tử tin vào những điều gì khác, có tính cách tà tín, nhất là vấn đề bói toán, xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu để phán xét, đoán định vận mạng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai.

Thư viện Huệ Quang tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”

audio 09:10 12/08/2022

Nhân mùa Vu Lan, Thư viện Huệ Quang sẽ tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”. Thư viện muốn phát huy tinh thần tri ân báo hiếu truyền thống của người Việt ta, việc chép kinh tạo ra phước báo vô lượng và được xem là một việc báo hiếu đầy ý nghĩa.