Phật Giáo

Niềm tin kiên cố

Thứ tư, 12/06/2019 | 09:29

Ngày 10-6-2019 (8-5-Kỷ Hợi), Thượng tọa Thích Thánh Vương, trụ trì chùa Khánh Long, thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khóa tu Bát quan trai và tịnh nghiệp.

>>Tin tức Phật sự mới nhất

Thượng tọa Thích Hoằng Chánh, viện chủ chùa Liên Trì.

Thượng tọa Thích Hoằng Chánh, viện chủ chùa Liên Trì.

Ngoài số Phật tử tại địa phương, còn có đạo tràng chùa Mỹ Long phường Ninh Thủy; chùa Liên Trì, huyện Vạn Ninh cùng về cộng tu.

Chương trình khóa tu gồm có: niệm Phật, phóng sanh, cúng ngọ, thọ trai, cúng thí thực cầu nguyện âm dương lưỡng lợi.

Thượng tọa Thích Hoằng Chánh, viện chủ chùa Liên Trì, huyện Vạn Ninh đã chia sẻ pháp thoại: “Niềm tin vào câu Phật hiệu Nam mô A Di Đà Phật”.

Hành giả tu theo pháp môn niệm Phật khi niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cần nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, loại bỏ phiền não để đạt trạng thái nhất tâm bất loạn.

Kinh điển dạy rằng, một người niệm Phật muốn vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà phải hội đủ 3 yếu tố: Tín - Nguyện - Hạnh.

Thượng tọa Thích Thánh Vương trụ trì chùa Khánh Long

Thượng tọa Thích Thánh Vương trụ trì chùa Khánh Long

Qua nội dung 48 lời nguyện của Phật A Di Đà cho thấy con đường tu tập Tịnh độ dựa vào nguyện lực của Đức Từ phụ Di Đà để thoát khỏi luân hồi.

Thượng tọa chùa Liên Trì đã sách tấn các hành giả nỗ lực tu tập và gửi tặng chuỗi niệm Phật.

Khóa tu khép lại với sự hoan hỷ của các hành giả với niềm tin kiên cố vào câu Phật hiệu “Nam mô A di đà Phật”.

Bài liên quan
Quảng Ấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z