Phú Thọ: Đại Giới đàn Nguyệt Trí V thành tựu viên mãn

Thứ năm, 06/10/2018 | 09:01

Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc "Đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành - giới tử đắc giới".

Sáng ngày 26/08/Mậu Tuất (05/10/2018), tại chùa Bảo Ngạn (xã Sông Lô, Tp.Việt Trì), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ tổ chức tấn đàn cho các giới tử tại Đại Giới đàn Nguyệt Trí V PL.2562-2018 từ ngày mùng 03-05/10/2018 (24-26/08/Mậu Tuất).

Các vị giới tử được Thầy Nghiệp sư đưa về Giới trường tập trung từ ngày mùng 03 để chấp tác, lạy sám, học giới và khảo thí. Trong không gian thiêng liêng của Tuyển Phật đường, các giới tử đã được khảo hạch về giáo lý, giới luật, thực tập chấp hiệu thời khóa tụng niệm trong thiền môn một cách nghiêm mật.
 
Ban Tổ chức phân công công tác cho các vị Nghiệp sư hướng dẫn giới tử về các khu vực quy định chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc tất cả quy định, nội quy của giới trường, hướng dẫn các giới tử nghi thức tấn đàn.

Giới đàn Nguyệt Trí V có 25 giới tử tăng và 23 giới tử ni, trong đó 12 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 13 giới tử thọ giới Sa di; 03 giới tử thọ giới Tỳ kheo Ni, 15 giới tử thọ giới Thức Xoa, 05 giới tử thọ giới Sa di Ni. Tổng số 48 giới tử.
 
19 giờ 00, ngày 25/08/Mậu Tuất (04/10/2018), HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, đương vi Ngôi Yết Ma A Xà Lê của Giới đàn đã có buổi giáo giới cho giới tử về tầm quan trọng của giới luật với người đệ tử Phật, đặc biệt đối với người xuất gia phải lấy giới luật để trang nghiêm pháp thân, luôn luôn lấy nhiệm vụ tu phúc và tu tuệ làm đầu, giới tử lắng nghe sự giáo giới của Hòa thượng trong tinh thần chánh niệm nhiếp thọ và phụng trì.


Thể theo lời Phật dạy:

“Giới luật là mạng mạch của Phật pháp
Giới luật còn Phật pháp còn - Giới luật mất Phật pháp hoại diệt”.


Trong Tạng luật Tỳ Ni, Phật dạy rõ “Không một vị Phật nào không Giới thể, không một vị Bồ Tát nào không hành Giới độ, không một vị Thanh Văn nào không hành Giới hạnh mà thành tựu sở nguyện tu hành. Trăm ngàn Thắng, Định, Vô Lậu, Diệu Huệ đều nhờ trì giới mà thành tựu. Hành giả khởi một niệm rong ruổi theo tiền trần, đó là cơ hội của ma chướng. Ngược lại, nếu biết trân trọng, tôn quý Giới luật, cung hành nghiêm mật đúng như Pháp chơn thật thanh tịnh tu hành dõng mãnh, kiên trì lập chí thệ nguyện, y theo Giới Luật tấn tu, dù bỏ thân mạng cũng không vi phạm cấm giới của Phật, thì quả vị Giác ngộ giải thoát chỉ còn tùy thuộc vào thệ nguyện hoằng thâm, tấn tu dõng mãnh của hành giả chậm hay mau mà thôi.  
 
Truyền thống tu tập ba đời chư Phật, chư Bồ tát, chư Lịch đại Tổ sư thế thế nghiêm trì Giới luật, nên được thành tựu Thánh quả và lưu truyền cho đến ngày nay. Trong kinh Phạm Võng có dạy “Người trì giới như đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được của báu, như kẻ đi xa được về nhà, như người tù được thả, vì Giới này là vị Thầy cao cả...”.

Từ những ý nghĩa trên cho thấy, Giới luật vô cùng quí giá đối với hàng xuất gia và là chiếc giáp kiên cố, có thể ngăn chận những giặc phiền não tham - sân xâm nhập vào tâm trí của người học Phật, không làm ngọn đèn chính trí lu mờ. Vì muốn duy trì và phát triển mầm non Giới luật của tiền đồ Phật giáo, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, thực hiện hoài bão sứ mệnh Như Lai, vì thế hệ tương lai mà truyền trao Giới luật.

Đúng 07 giờ, tất cả giới tử trang nghiêm cung nghinh Chư tôn giáo phẩm quang lâm Đại Giới trường. 07g30, Ban dẫn thỉnh vì các giới tử tác bạch cung thỉnh Chư tôn đức tham lễ tại chính điện chùa Bảo Ngạn. Tại giới trường, Đại đức Thích Đạo Ngộ đã trang nghiêm cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Giới sư.
 
 
Hội đồng giới sư Tăng cung thỉnh: Ngôi Hòa Thượng Đường Đầu cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, PCT Thường trực HĐTS GHPGVN. Ngôi Giáo Thọ A Xà Lê cung thỉnh Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Ngôi Yết Ma A Xà Lê cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, PCT HĐTS GHPGVN. Đệ nhất tôn chứng, Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Trưởng BTS  GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc. Đệ nhị tôn chứng, Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ. Đệ tam tôn chứng, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ. Đệ tứ tôn chứng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Phó Trưởng Ban TTTT T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu. Đệ Ngũ tôn chứng, Đại đức Thích Đạo Huân, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ thị xã Phú Thọ. Đệ lục tôn chứng, Đại đức Thích Đạo Ngộ, Uỷ viên Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư GHPGVN, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ. Đệ thất tôn chứng,  Đại đức Thích Tánh Đăng, Uỷ viên Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh  Phú Thọ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ huyện Đoan Hùng.

Hội đồng giới sư ni cung thỉnh:Ngôi Hòa Thượng Đường Đầu cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Ban Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư GHPGVN. Ngôi Yết Ma A Xà Lê cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ủy viên Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Ban Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư GHPGVN. Ngôi Giáo Thụ A Xà Lê cung thỉnh Ni sư Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN, Phó Ban Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư GHPGVN. Đệ nhất tôn chứng, Ni sư Thích Đàm Nhã, Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự - Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh  Phú Thọ. Đệ nhị tôn chứng,  Sư Thầy Thích Trí Quang, Uỷ viên Phân Ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Phú Thọ.
 
Căn cứ theo Giới đàn, các nghi lễ được cử hành theo giới luật. Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

Sau khi cung an chức sự hội đồng thập sư nhị bộ, quý vị Nghiệp sư của giới tử ra đảnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thọ giới: Tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa di, Sa di Ni ra làm lễ Hội đồng Giới sư. Hòa thượng Đường đầu đã có lời giáo giới sách tấn các giới tử. Sau đó các giới tử phân ban tấn đàn.

Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc "Đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành - giới tử đắc giới".

Đại Giới đàn Nguyệt Trí V của BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã thành tựu viên mãn trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thắm đượm tình đạo vị.

Thích Quang Vũ, Ban TTTT GHPGVN tỉnh Phú Thọ
Thích Quang Vũ
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ