Phật Giáo

Sinh hoạt Hạ trường Ni giới Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ

Thứ năm, 17/06/2016 | 14:11

Hằng năm, sau lễ Phật đản thì tới mùa An cư Kiết hạ của hàng xuất gia. Nếp sinh hoạt tâm linh truyền thống trong mùa An cư không hẳn là vì lý do thời tiết hay vì lòng từ bi tế vật, sợ ra ngoài dẫm đạp lên côn trùng nhỏ bé trên đường theo khuynh hướng diễn giải qua Hán tạng Đại thừa của Phật giáo Trung Hoa. Nguyên thủy sâu xa nhất vẫn là nhu cầu tịnh hóa, gạn đục khơi trong, dòng chảy của tư tưởng và tâm linh.

Tâm ý con người như những dòng sông trôi chảy và biến động không ngừng nên rất dễ bị hoàn cảnh lôi kéo và khuấy đục. Mùa An cư chính là thời điểm sinh hóa phát tiết cao nhất trong năm. Thiên nhiên tạo vật tưng bừng sống dậy. Năng lực tự nhiên của con người và vạn vật cũng theo đó mà nảy nở vươn lên. 

“An cư Kiết hạ là mùa gặt quý như châu báu của hành giả tiến tu. Trong cái chung có cái riêng và trong cái riêng có cái chung. Thể theo tinh thần đó, năm nay Tịnh xá Ngọc Trung điểm Kiết hạ của ni giới Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ, với 50 hành giả là chư ni các miền Tịnh xá từ các tỉnh Đăklắc, Gia Lai, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam hay Đảo lý Sơn xa xôi đã cùng tập trung về cấm túc an cư nhằm giúp nhau định tâm, khai ý, kiểm nghiệm tiến trình trau giồi Giới - Định - Tuệ; kịp thời cầu sám hối những sai phạm và phát huy năng lực hành trì.

Nhưng quan trọng nhất là mỗi hành giả có một không gian riêng trong tâm để sống đời đạo hạnh cho riêng mình. Hàng ngày hành giả An cư ngoài việc tụng kinh, sám hối, thiền tọa, thiền hành còn ngồi lại cùng nhau trau dồi Kinh - Luật - Luận. Do Ni trưởng trụ trì giảng dạy ngang qua bộ Chơn lý.

Sáng ngày 11/05/Bính Thân (15/06/2016) với lòng từ bi dù bệnh duyên HT.Giác Tần, trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên tỉnh Bình Định, đã quan lâm chia sẻ cùng Hạ trường Tịnh xá Ngọc Trung chủ đề: Đạo Phật Khất sĩ với chí nguyện nối truyền chính pháp Thích Ca.
 
Với những ngôn từ giản dị Hòa thượng đã phân tích con đường Giới - Định - Tuệ, con đường độc nhất đưa đến giải thoát mà mỗi hành giả cần phải tự thực nghiệm.

Ngoài ra mỗi hành giả cần học hỏi thêm nhiều pháp môn, không phân biệt Tông môn, Hệ phái. Vì sao? Vì mỗi pháp môn, mỗi tông phái ví như rễ, thân cây, lá cây đều nằm chung trên cây Phật giáo. Nắm bắt được nhiều pháp môn, sẻ trợ duyên cho mỗi hành giả trên đường hoằng pháp độ sinh, dễ khế lý, khế cơ, giống như (Hóa thành và Bảo sở) trong kinh pháp hoa.
 
Nhưng cần phải nắm vững mọi việc thực hiện với tâm vô cầu và phải được dẫn dắt bởi trí tuệ thì mới mong trên đường hành đạo không sa hầm sập hố, không dẫn dắt chúng sinh vào mê cung tà kiến.

Ngọc Chơn
Ngọc Chơn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z