Phật Giáo

Tại sao cần hộ niệm trong giây phút lâm chung

Thứ năm, 21/02/2014 | 09:13

Xét rằng trong quá khứ không ít nhiều chúng ta vốn tạo đủ thứ tội, dù tội nhỏ cũng có khuynh hướng làm cho ta chìm trong sinh tử luân hồi, tội nặng có thể khiến chúng ta đọa trong ba đường ác đạo...

Nếu có cơ duyên lúc lâm chung, người cận tử cần được trợ duyên bởi thiện hữu tri thức khai ngộ thì sẽ vô cùng quan trọng.

Phần đông quan niệm chết là hết hay chết rồi thỉnh thầy tụng Kinh là đủ rồi! Gia đình nào có phước, có con cái hiểu biết phát tâm ăn chay tụng Kinh niệm Phật làm các công đức hồi hướng cho người chết.

Việc làm này xét ra chỉ giúp tăng trưởng phước lộc cho người chết để giúp họ tái sinh trong một cuộc đời hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên khó có thể giúp họ vãng sinh về cõi Phật A Di Đà để mãi mãi không còn đọa lạc ở trong vòng luân hồi đau khổ nữa.
 Ảnh minh họa
May mắn thay! Giờ đây khắp thế giới đang có phong trào niệm Phật cầu vãng sinh và có nhiều tổ chức hộ niệm giúp người lâm chung được vãng sinh. Chúng ta phải mau mau nắm lấy cơ hội này. Hoặc là tạo điều kiện tốt để được giúp đỡ hộ niệm. Hoặc là trực tiếp phát tâm Bồ tát tham gia vào ban hộ niệm để giúp người vãng sinh.

Thực tế rất nhiều tín đồ trú ngụ nơi các quốc độ có Phật pháp lưu hành. Nhưng vì nghiệp chướng trói buộc, họ không ham cầu học đạo, không biết Phật giáo hay quan niệm sai lầm về đạo Phật. Một số không nhỏ đi chùa chỉ mục đích tìm vui hý luận và cầu bình an cho mình và gia đình chứ không hề thực tâm học đạo và phát tâm Bồ Đề thực hiện theo chánh pháp.

Niệm Phật - đã có nhiều người nhờ niệm Phật hay được hộ niệm mà được vãng sinh với bằng chứng hiển nhiên. Hãy dẹp bỏ mọi thói quen hý luận vui chơi, hãy nghiêm túc học đạo giải thoát.
 
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z