Phật Giáo

Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho Hòa thượng Thích Thanh Duệ

Thứ sáu, 01/03/2019 | 14:48

Sáng ngày 28-2-2019 Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho Hòa thượng Thích Thanh Duệ.

>>Tin tức Phật giáo mới nhất 

Thừa ủy quyền của ban thường trực Uỷ ban Trung Ương MTTQ Việt Nam ông nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” tới Hòa thượng Thích Thanh Duệ - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN – Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, ủy viên Hội đồng tư vấn về tôn giáo UB Trung Ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho Hòa thượng Thích Thanh Duệ

Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho Hòa thượng Thích Thanh Duệ

Hòa thượng Thích Thanh Huệ đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật trong công tác Tôn giáo, có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTUW MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho Hòa thượng Thích Thanh Duệ

Tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho Hòa thượng Thích Thanh Duệ

TH
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z