Phật Giáo

Thái Nguyên: Sơ nhập hành đạo Hạ trường chùa Phù Liễn

Thứ năm, 03/09/2014 | 10:48

Ngày 10/08/Giáp Ngọ (03/09/2014) Hạ trường chùa Phù Liễn (Tp.Thái Nguyên) bước vào ngày hành đạo (Sơ nhập hành đạo).

 
An cư mùa mưa là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo nói chung, mùa nhập hạ giúp cho người con Phật tự nhìn lại chính mình. Mùa An cư Kiết hạ giúp cho tăng, ni có thời gian để tự nhìn vào tấm thân ngũ uẩn phù du giả tạm, vô thường sinh diệt này, chẳng khác nào một cánh nhạn giữa sớm tinh sương, một cơn gió thoảng, một áng mây trôi, cái hiện hữu chỉ là trong nháy mắt.

 
 
 
Thấm thoát ba tháng “Hậu an cư” của Chư tăng đã sắp mãn dần bước sang ngày Tự Tứ. Vì thế, theo truyền thống an cư, nhất là khu vực phía Bắc, chuẩn bị cho lễ Tác pháp Tự tứ của chư Tăng có 3 ngày “hành đạo” nhằm hạ thủ công phu gắng công tu tập liên tục trong suốt 3 ngày đêm, mỗi ngày đủ 6 thời tụng kinh niệm Phật.
 
 
 
Hôm nay, tại chùa Phù Liễn từ rất sớm hàng ngàn phật tử đã có mặt để cùng chư Tăng Hạ trường hành đạo lễ bái, thời tụng kinh Pháp Hoa quyển thứ nhất  bắt đầu từ 7 giờ sáng, thời tiếp theo là tụng kinh Phổ Môn từ 9 giờ…
 
 
 

Thập Bát Công
Thập Bát Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z