Phật Giáo

Thanh Hóa: Chùa Thiên Khánh tổ chức khóa tu an lạc 3 lần/1 tháng

Thứ năm, 05/06/2017 | 17:06

Chùa Thiên Khánh (thôn Cao Lũng, xã Hà Dương, huyện Hà Trung) dưới sự hướng dẫn của thầy Thích Đạt Ma Phổ Giác tu theo tinh thần Phật giáo Lý - Trần mang đạo vào đời hòa nhịp cùng cuộc sống. Thường xuyên có từ 100 đến 200 người tham dự đạo tràng duyên lành Thanh Hóa, đạo tràng duyên lành Sầm Sơn, đạo tràng duyên lành Hà Bắc, đạo tràng duyên lành chùa Thiên Khánh và các phật tử gần xa.


Chùa Thiên Khánh là Trung tâm tu học Phật giáo huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa lấy Phật giáo gốc làm tông chỉ tu theo Phật Thích Ca Mâu Ni, xiển dương tinh thần Bát chính đạo, lấy con người làm nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình trong giờ phút hiện tại mà chẳng tìm cầu đâu xa. Với tinh thần sống tốt đạo đẹp đời mà hai triều đại Lý - Trần đã sáng lập.

Nương theo truyền thống tu tập của Phật giáo Việt Nam lấy đạo đức gương mẫu làm đầu kiên quyết bài trừ nạn mê tín dị đoan dưới nhiều hình thức. Thế cho nên, phật tử chùa Thiên Khánh tiên học đạo đức làm người, hậu học chữ nghĩa kiến thức.

Chúng ta cùng tu học theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm luôn đồng hành, cùng gánh vác, cùng sẻ chia, đem niềm vui đến với mọi người và sẵn sàng san sẻ nỗi khổ niềm đau, với tấm lòng vô ngã, vị tha.

Phật tử chùa Thiên Khánh, nguyện noi gương Phật Thích Ca Mâu Ni, dấn thân tu học phước huệ trang nghiêm, phát huy và kế thừa tinh thần mang đạo vào đời, do hai triều đại Lý - Trần sáng lập.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thích Đạt Ma Phổ Giác
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z