Tag: Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Chùa Thầy và truyền thuyết ly kỳ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh 

Thiền sư Đạo Hạnh là một danh sư, có công lớn đối với triều đình nhà Lý và dân tộc. Công đức của ông đã được ghi lại trong một số sách, như: An Nam Chí Lược (năm 1333); Thiền Uyển Tập Anh (năm 1337), Việt Điện U Linh (năm 1329), Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (1479)… và những bia ký khác.
05:16 29/09/2019

Vua Lý Thần Tông kiếp trước là Thiền sư Từ Đạo Hạnh

Chuyện các vị vua nước Việt, có những điều nghe qua tưởng chừng khó tin nhưng lại là chuyện thật và ít người biết. Sách Đại Việt sử lược cho biết vua Lý Thần Tông chính là hiện thân kiếp sau của Thiền sư Từ Đạo Hạnh.
21:00 10/05/2019

Thiền sư Từ Đạo Hạnh: Lịch sử và huyền thoại

Thiền sư Đạo Hạnh là một danh sư, có công lớn đối với triều đình nhà Lý và dân tộc. Công đức của ông đã được ghi lại trong một số sách, như: An Nam Chí Lược (năm 1333); Thiền Uyển Tập Anh (năm 1337), Việt Điện U Linh (năm 1329), Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (1479)… và những bia ký khác.
10:04 12/04/2019