Phật Giáo

Tiền Giang: Tin cáo phó về Hòa thượng Thích Nguyên Tấn

Thứ năm, 16/07/2017 | 10:58

Sau thời gian thị hiện bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 00, ngày 15 tháng 07 năm 2017 (ngày 22/06 năm Đinh Dậu).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 TỈNH TIỀN GIANG
BAN TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2017

CÁO PHÓ
Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Cai Lậy.
Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
 
Hòa thượng: THÍCH NGUYÊN TẤN

- Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang.
- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Trụ trì chùa Phước Sơn, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

Sau thời gian thị hiện bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 00, ngày 15 tháng 07 năm 2017 (nhằm ngày 22/06 năm Đinh Dậu).

Xuất Thế: Bính Tuất Niên               Trụ thế: 72 năm
Viên tịch: Đinh Dậu niên                 Hạ Lạp: 50 Hạ lạp

- Lễ Nhập Quan chính thức cử hành vào lúc 21giờ 00 ngày 15 /07/2017 (22/06/Đinh Dậu).
- Kim Quan nhục thân cố Hòa Thượng được tôn trí tại: CHÙA PHƯỚC SƠN, XÃ BÌNH PHÚ, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG.
- Lễ viếng bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 16/07/2017 (23/06/Đinh Dậu).
- Lễ Truy Niệm của Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, và các Ban Trị Sự GHPGVN Huyện, Thị, Thành trong Tỉnh Tiền Giang được cử hành vào lúc:12 giờ 00 ngày 19/07/2017 (nhằm ngày 26/06/Đinh Dậu).
- Vào lúc 14 giờ 00, ngày 19/07/2017 (nhằm ngày 26/06/Đinh Dậu) cử hành Lễ cung tiễn Kim Quan nhục thân Hòa Thượng nhập Bảo Tháp tại CHÙA PHƯỚC SƠN, XÃ BÌNH PHÚ, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG.

NAY CÁO PHÓ.

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TIỀN GIANG
BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Hòa thượng THÍCH HUỆ MINH 
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z