Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 05/08/2022, 14:56 PM

Tiền tài của quý vị phải để ở đâu để không bị mất?

Nếu như tiền tài các vị không tích lũy vào 3 nơi này, thế giới này hủy diệt rồi, tài phú của các vị cũng theo đó mà bị hủy diệt, không còn do các vị sở hữu nữa.

Tài phú chỉ cần đủ dùng là được rồi, không cần phải tích lũy. Phải hiểu được Bố Thí, đem tài phú tích lũy vào phước báu của hết thảy chúng sinh, vĩnh viễn không biến mất. Để trong ngân hàng, để ở nơi nào cũng không an toàn, một trận tai nạn thì không còn nữa rồi.

Phật trên Kinh đã nói: Tài là do 5 nhà cùng hưởng, dạy chúng ta giác ngộ tiền tài không phải là của chính mình. Năm nhà này là:

Thứ nhất là nước, lũ lụt tới sẽ đem nhấn chìm hết, trôi đi hết. Thứ hai là lửa, nạn lửa sẽ đốt cháy

Thứ ba là quan phủ: quý vị phạm pháp, phạm tội vào thời xưa gia tài sẽ bị xung công, tịch thu hết;

Thứ tư là trộm cướp: họ đến trộm của bạn cướp của bạn;

Thứ năm là gặp con phá của.

Phật dạy: tài sản sẽ mất, tạo phước thì còn

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Làm gì mà của chính mình chứ?

Chính mình phải học chư Phật Bồ Tát, để ở nơi nào? Để ở phước báo của hết thảy chúng sinh.

Cho nên Phật dạy chúng ta Bố thí cúng dường, phải tu phước. Phước điền có ba loại, ba loại này đều sinh phước, sinh vô lượng vô biên phước báu

Thứ 1 là cúng dường cha mẹ : đó là ân điền, cha mẹ có ân đối với chúng ta. Phải biết hiếu dưỡng.

Thứ 2 là lão sư : Tam Bảo là lão sư, phải cung kính đối với lão sư gọi là Kính điền

Thứ 3 là hết thảy khổ nạn của chúng sinh gọi là Bi điền.

Tất cả tài phú đem đi bố thí cúng dường 3 loại này, phước báo của quý vị đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết.

Đây là chỗ thù thắng nhất để cất giữ tài phú không thể để mất đi.

Cho dù là thế giới này hủy diệt rồi phước báo của các vị cũng không bị hủy diệt mất. Nếu như tiền tài các vị không tích lũy vào 3 nơi này, thế giới này hủy diệt rồi, tài phú của các vị cũng theo đó mà bị hủy diệt, không còn do các vị sở hữu nữa.

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Quan điểm của Phật giáo về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân

Kiến thức 09:41 12/08/2022

Về vấn đề kỵ tuổi trong hôn nhân, Phật giáo không bao giờ chủ trương người Phật tử tin vào những điều gì khác, có tính cách tà tín, nhất là vấn đề bói toán, xem tuổi tác và ngày giờ tốt xấu để phán xét, đoán định vận mạng nơi quá khứ, hiện tại, vị lai.

Thư viện Huệ Quang tổ chức hoạt động “ Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”

Kiến thức 09:10 12/08/2022

Nhân mùa Vu Lan, Thư viện Huệ Quang sẽ tổ chức hoạt động “Chép kinh báo hiếu mùa Vu Lan”. Thư viện muốn phát huy tinh thần tri ân báo hiếu truyền thống của người Việt ta, việc chép kinh tạo ra phước báo vô lượng và được xem là một việc báo hiếu đầy ý nghĩa.

Cung kính chuyển giao tài sản nhận kết quả tốt đẹp

Kiến thức 09:10 12/08/2022

Khi chạm đến vấn đề phân chia tài sản, anh em trong một nhà thường rất dễ trở nên chia cách, ly tán. Khi còn sống dựa vào cha mẹ, nhờ cậy qua lại mọi việc rồi cũng qua; đến lúc thực sự phân chia tài sản riêng tư, mới thường nảy sinh chuyện tranh chấp, giành giật lẫn nhau.

Phật tử có thể ly hôn hay không?

Kiến thức 08:51 12/08/2022

Vấn đề ly hôn cũng không dễ gì tìm ra căn cứ rõ ràng trong Kinh Phật. Bất quá, Phật giáo chủ trương sự tốt đẹp của hôn nhân và trách nhiệm của hôn nhân.