Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 25/09/2018, 10:09 AM

Tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII

Đề nghị Quý BTS GHPGVN liên hệ với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành lập danh sách Đại biểu tham dự Hội nghị theo số lượng ấn định; hỗ trợ kinh phí đưa đón đại biểu địa phương đi tham dự Hội nghị.Để Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII và Tọa đàm khoa học được thành công tốt đẹp, Ban TT HĐTS rất mong Quý BTS, Chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer hoan hỷ thực hiện theo tinh thần thông báo này.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
———–
Số : 359/TB-HĐTS  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————————-
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2018 

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ
PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER LẦN THỨ VIII 


Kính gửi:

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
– Chư Tôn đức giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Căn cứ công văn số 1003/TGCP-PG ngày 19/9/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phối hợp với chư Tôn đức Giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII và tọa đàm khoa học “Chính sách dân tộc và tôn giáo đối với tộc người Khmer: Lý luận và thực tiễn”.Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thông báo đến Quý Ban và chư Tôn đức giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer một số công tác như sau:

1. Thời gian: Ngày 19, 20 tháng 10 năm 2018.
2. Địa điểm:

+ Tọa đàm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà Mau (Lô C03A Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Cà Mau, P.9, TP. Cà Mau, Cà Mau).

+ Hội nghị: Hội trường Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau.

+ Đại biểu nghỉ tại: Khách sạn Mường Thanh.

3. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu Phật giáo: (dự kiến 270 đại biểu), gồm:

+ Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer 14 tỉnh, thành phố.

+ Đại biểu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành có Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt.

+ Đại biểu đại diện Phật giáo Nam tông Kinh.

B. Đại biểu Nhà nước:

+ Ban Tôn giáo Chính phủ.

+ Đại diện các Cơ quan Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

+ Đại biểu Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc các tỉnh, thành có Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt.

4. Chủ đề Hội nghị: “Phật giáo Nam tông Khmer hội nhập và phát triển”.

5. Chủ đề Tọa đàm: “Chính sách dân tộc và tôn giáo đối với tộc người Khmer: Lý luận và thực tiễn”.

6. Chương trình Hội nghị: (Bản đính kèm).

7. Phân bổ Đại biểu:

+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang: Mỗi tỉnh 08 đại biểu.

+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Trà Vinh: 35 đại biểu.

+ Đại biểu PGNT Khmer tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang: Mỗi tỉnh 30 đại biểu.

+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh An Giang: 20 đại biểu.

+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh: 20 đại biểu.

+ Đại biểu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành có Phật giáo Nam tông Khmer: Mỗi tỉnh, thành 02 đại biểu.

+ Đại biểu Phật giáo Nam tông Kinh: 05 đại biểu.

+ Học giả, Nhà nghiên cứu: 40 đại biểu.

8. Báo cáo và tham luận:

Đề nghị Quý Ban Trị sự hỗ trợ Chư Tôn đức phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer lập bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer từ sau Hội nghị chuyên đề lần thứ VII đến nay (2016 – 2018).

Đề nghị Chư Tôn Giáo phẩm, chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer, học giả, nhà nghiên cứu chuẩn bị bài phát biểu, tham luận bằng văn bản, không quá 05 trang đánh máy A4.

Thời gian gửi danh sách đại biểu, báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer tại địa phương, bài phát biểu tham luận về Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, chậm nhất ngày 05/10/2018, đồng thời gửi theo địa chỉ Email: vitinhvp2@yahoo.com để Văn phòng thực hiện Tập Tài liệu Hội nghị và kỷ yếu Tọa đàm được đầy đủ và chính xác. (Đề nghị khi gửi qua Email, sử dụng bảng mã UNICODE và Font chữ Times New Roman, Size 14).

9. Biện pháp tổ chức:

– Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Tôn giáo tỉnh cà Mau đồng chủ trì Hội nghị.

– Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. HCM) phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học.

Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh Cà Mau, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức: Đón tiếp đại biểu, trang trí hội trường, ẩm thực, cư trú của đại biểu.

Kinh phí Hội nghị đề nghị Ban Thường trực HĐTS, Ban Tôn giáo Chính phủ (Vụ Phật giáo), UBND tỉnh Cà Mau hỗ trợ.

Đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN liên hệ với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành lập danh sách Đại biểu tham dự Hội nghị theo số lượng ấn định; hỗ trợ kinh phí đưa đón đại biểu địa phương đi tham dự Hội nghị.Để Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII và Tọa đàm khoa học được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong Quý Ban Trị sự, Chư Tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer hoan hỷ thực hiện theo tinh thần thông báo này.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
– Như trên
– Ban TGCP, Vụ Phật giáo “để b/c”
– Ban Tôn giáo/SNV tỉnh, thành
“để biết và giúp đỡ”
– Lưu.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ và những lưu ý trong thờ phụng

HomeAZ 23/10/2020, 14:52

Tượng Phật Bà Quan Âm bằng gỗ nổi bật với hình ảnh Phật Bà tay phải cầm nhành liễu, tay trái cầm bình nước cam lộ để cứu độ chúng sinh nơi biển khổ trần gian đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mỗi người Phật tử chúng ta.

Vườn kinh đá độc đáo giáo dục tình yêu đất nước ở chùa Phước Hậu

Thông báo 09:02 04/12/2020

Chùa Phước Hậu là ngôi cổ tự tổ đình Phật giáo dòng Lâm Tế, phái Chúc Thánh và đồng thời cũng nổi tiếng bởi công trình vườn kinh bằng đá đầy độc đáo mang âm hưởng văn hóa Nam Bộ.

Điều bất ngờ lộ ra sau khi xe cẩu đứt dây làm bức tượng Phật 5,5 tấn rơi xuống đất

Thông báo 08:47 04/12/2020

Xe cẩu đứt dây làm bức tượng Phật 5,5 tấn rơi xuống đất và không ai ngờ rằng vụ tai nạn này đã giúp phát hiện ra giá trị thật sự của bức tượng Phật.

Truyện cổ Phật giáo: Tài nghị luận của tôn giả Ca Chiên Diên

Thông báo 08:38 04/12/2020

Vâng theo lời dạy của đức Phật, tôn giả Ca Chiên Diên, vị “luận nghị đệ nhất” trong hàng tăng chúng đã tuyên dương chủ trương “bốn tính bình đẳng”.

Điều nên tránh khi ở cạnh bên người sắp mất

Thông báo 08:15 04/12/2020

Người thân phải để cho họ ra đi một cách an bình - thanh thản, tự nhiên, muốn thế phải làm cho họ an tâm, nói với họ là mình ở lại không sao cả, không có gì phải lo cả, mọi việc sẽ ổn thoả sau khi họ mất.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo