Viện Trần Nhân Tông tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Phật học

Thứ năm, 01/10/2018 | 13:45

Ngày 07/09/2018, Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội ra thông báo số 172/TB-VTNT về việc tổ chức tuyển sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Phật học khóa 2 năm 2018.

Đối tượng tham dự bồi dưỡng kiến thức bao gồm: có bằng tốt nghiệp đại học (loại giỏi), sau đại học hệ chính quy tất cả các ngành đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam (trừ ngành Phật học).

Chương trình bồi dưỡng  kiến thức có thời lượng 36 tín chỉ, gồm 08 học phần, cụ thể:
 
Học vào các buổi tối thứ 3, thứ 5, sáng thứ 7 và cả ngày Chủ nhật tại Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, nhà C1T, tầng 8; Thời gian khai giảng dự kiến: ngày 20/10/2018.

Học viên hoàn thành chương trình học được cấp Chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, có thể sử dụng để dự xét tuyển NCS chuyên ngành Phật học của Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 18/10/2018; thông tin chi tiết liên hệ Phòng Đào tạo Viện Trần Nhân Tông, điện thoại: 0978998998, email: daotao.tnti@gmail.com.

PV

PGVN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ