Phật Giáo

Tp.HCM: Lịch tu học và sinh hoạt tại chùa Hải Quang năm 2013

Thứ năm, 21/02/2013 | 14:26

Hàng tháng ngày 14 và 29 (28 tháng thiếu): Khóa lễ Sám hối – Tụng Giới. Hàng tuần ngày thứ Sáu và Chủ nhật : Lớp học Giáo lý căn bản

Chương trình tu học và sinh hoạt năm Quý Tỵ 2013 của Đạo tràng chùa Hải Quang - Q.Tân Bình - Tp.HCM


Tháng 1
 • Ngày 01: Lễ Vía Phật Di Lặc – Phật tử lễ Phật đầu năm
 • Ngày 03: Cúng chư Hương linh thời tự tại Chùa
 • Ngày 04: Khai Đàn Dược Sư – Cầu an bá tính (24 ngày)
 • Ngày 06: Hành hương thập tự đầu năm
 • Ngày 15: Lễ Thượng nguyên – Cầu Quốc thái dân an – Quy y Tam Bảo
 • Ngày 29: Khai mạc Khóa tu Bát Quan Trai - tạ Đàn Dược Sư – Phóng sinh đăng


Tháng 2 
 • Ngày 06: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 08: Lễ Vía Phật xuất gia
 • Ngày 13: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 15: Lễ Vía Phật nhập Niết Bàn
 • Ngày 19: Lễ Vía Bồ tát Quán Thế Âm
 • Ngày 20: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 27: Tu Bát Quan Trai

Tháng 3
 • Ngày 05: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 12: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 19: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 26: Tu Bát Quan Trai

Tháng 4
 • Ngày 03: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 08: Lễ Tắm Phật – Khai mạc Tuần Lễ Phật Đản
 • Ngày 10: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 15: Đại lễ Phật Đản PL.2557 – Quy Y Tam Bảo
 • Ngày 16: Lễ Tác Pháp an cư kiết hạ của Chư Tăng và khóa huân tu 3 tháng của Phật tử
 • Ngày 17: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 24: Tu Bát Quan Trai

Tháng 5 
 • Ngày 02: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 09: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 16: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 23: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 30: Huân tu niệm Phật

Tháng 6 
 • Ngày 07: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 14: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 19: Lễ Vía Bồ tát Quán Thế Âm
 • Ngày 21: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 28: Huân tu niệm Phật

Tháng 7 
 • Ngày 01: Khai Pháp hội Vu Lan báo hiếu (14 ngày)
 • Ngày 05: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 12: Lễ cổ Phật khất thực
 • Ngày 14: Đêm tưởng nhớ Đấng sinh thành – Cài Hoa Hồng
 • Ngày 15: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Lễ Tự tứ - Quy Y Tam Bảo – Chẩn tế
 • Ngày 19: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 25:  Khai Pháp hội Địa Tạng (4 ngày)
 • Ngày 26: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 29: Lễ Tưởng niệm HT.Thích Nhật Lệ

Tháng 8 
 • Ngày 01: Lễ Húy nhật lần thứ 26 cố HT.Thích Nhật Lệ
 • Ngày 04: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 11: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 15: Tết Trung thu cho thiếu nhi
 • Ngày 18: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 25: Huân tu niệm Phật

Tháng 9
 • Ngày 02: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 09: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 16: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 19: Lễ Vía Bồ tát Quán Thế Âm
 • Ngày 23: Huân tu niệm Phật

Tháng 10
 • Ngày 01: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 08: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 15: Tu Bát Quan Trai- Lễ Hạ nguyên - Quy Y Tam Bảo
 • Ngày 22: Huân tu niệm Phật - Khai Pháp hội Dược Sư Thất Châu (7 ngày)
 • Ngày 29: Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu – Phóng sinh – Chẩn tế

Tháng 11
 • Ngày 06: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 13: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 15: Khai Pháp hội Phật A Di Đà (3 ngày)
 • Ngày 17: Lễ Khánh đản đức Phật A Di Đà – Đêm hội hoa đăng
 • Ngày 20: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 27: Tu Bát Quan Trai

Tháng 12
 • Ngày 05: Huân tu niệm Phật
 • Ngày 08: Lễ Vía Phật Thành Đạo
 • Ngày 12: Tu Bát Quan Trai
 • Ngày 15: Lễ Tất niên
 • Ngày 19: Tổng kết Đạo Tràng tu học
 • Ngày 25: Cúng chư hương linh hài cốt

Ghi chú:
 • Hàng tháng ngày 14 và 29 (28 tháng thiếu): Khóa lễ Sám hối – Tụng Giới
 • Hàng tuần ngày thứ Sáu và Chủ nhật : Lớp học Giáo lý căn bản
 • Hàng tuần ngày thứ Bảy: Đạo tràng trì tụng Phổ am - Chú Đại bi
 • Hàng tuần ngày Chủ nhật: Sinh hoạt Câu lạc bộ Phật tử trẻ.

Chùa Hải Quang
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z