Phật Giáo

Tp.HCM: Ngày 18-20/06/Quý Tỵ, chùa Vạn Đức tổ chức trai đàn chẩn tế

Thứ năm, 22/07/2013 | 15:21

Kính mời quý phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự đại lễ trai đàn theo chương trình trên, để góp phần cầu nguyện cho âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh đồng viên chủng trí

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý vị.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống tốt đẹp là “uống nước nhớ nguồn”, trong mỗi phật tử cũng luôn hằng ghi nhớ một trong tứ trọng ân là “Ân quốc gia xã hội”.

Để ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cuộc đời mình cho tổ quốc cũng như bao thương binh đã gửi lại một phần thân thể trên chiến trường để giữ được thanh bình cho dân tộc, giống nòi thêm hạnh phúc. Cho nên đã lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là Ngày Thương binh liệt sĩ..

Ngày Thương binh liệt sĩ năm nay nhằm ngày 19 tháng 6 năm Qúy Tỵ cũng là ngày vía đức Quan Thế Âm Bồ tát. Để tưởng nhớ đến hạnh nguyện từ bi cứu độ của Ngài trên trần thế, cũng như các vị tiền bối hữu công, anh hùng liệt sĩ. Chùa Vạn Đức chúng tôi long trọng trang nghiêm tổ chức đại lễ trai đàn chẩn tế, nguyện cầu âm siêu dương thái. Với chương trình Đại lễ trai đàn như sau:·        
 
Ngày 18 tháng 6 năm Qúy Tỵ (25/7/2013).
 
8h00: Bạch Phật khai Kinh – Hưng tác thượng Phan.
           Cúng Ngọ - thỉnh Tiêu Diện Đại Sỉ - Tiến chư hương linh.
14h00: Lễ lạy Ngũ bách danh.
19h00: Khóa lễ Tịnh độ.

Ngày 19 tháng 6 năm Qúy Tỵ (26/7/2013).
 
4h00: Lễ vía đức Quan Thế Âm Bồ tát.
8h30: Tụng Kinh Phổ Môn.
9h30: Cúng Ngọ -  Tiến Linh.
14h00: Lễ lạy Ngũ bách danh.
17h00: Hoa Đăng cúng đường.

Ngày 20 tháng 6 năm Qúy Tỵ (27/7/2013).
 
8h00: Lễ giải oan bạt độ, thuyết pháp độ linh.
9h30: Cúng Ngọ, truy tiến chư hương linh.
11h00: Lễ quá đường, trai tăng cúng dường.
14h00:  Đăng đàn chẩn tế âm linh cô hồn.
18h00: Phát quà cho người nghèo  -  hoàn mãn.

Kính mời quý phật tử sắp xếp thời gian về chùa tham dự đại lễ trai đàn theo chương trình trên, để góp phần cầu nguyện cho âm siêu dương thái, pháp giới chúng sinh đồng viên chủng trí.


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z