Phật Giáo

Tp.HCM: Tọa đàm về Kim Cương thừa trên thế giới và tại Việt Nam

Thứ năm, 23/07/2017 | 11:25

Ngày 22/07/2017, tại chùa Phật Học Xá Lợi, Trung tâm Nghiên cứu PGVN đã diễn ra buổi tọa đàm “Tìm hiểu hệ thống Kim Cương thừa hiện nay trên thế giới và Việt Nam”.

Sự kiện có sự hiện diện của HT.Thích Nhật Quang, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Tiến sĩ Thích Đồng Bổn, Viện phó Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, Trưởng BTC, Thượng tọa Tiến sĩ Phật học Gyalten Kunga, diễn giả buổi tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo chủ trì.

Diễn giả buổi tọa đàm là Thượng tọa Tiến sĩ Phật học Gyalten Kunga. Tiến sĩ là vị đứng đầu 2 trung tâm giáo pháp Ananda và trung tâm Awakening Vajra (Kim Cang thừa), cùng đông đảo Chư tôn đức tăng, ni phật tử tham dự.

Thượng tọa Tiến sĩ Phật học Gyalten Kunga giới thiệu khát quát về Kim Cương thừa và cách nhìn về Kim Cương thừa, Ngài nhấn mạnh góc nhìn Kim Cương thừa Phật giáo với ba cái nhìn: “Triết học, Khoa học và Tâm linh”, không nên nhìn Kim Cương thừa như là một sự huyền bí, phép thuật... hiển giáo, mật giáo... phương pháp đối trị, điều phục dòng chảy của tâm thức... phân tích 3 lớp của tâm thức từ thô đến tế và cực vi tế... thuyết minh về lý vô thủy vô chung, nguyên lý vũ trụ nhân sinh... Nhị đế (chân đế, tục đế)... Kim Cương thân (Trí Tuệ Bát Nhã)... phân tích 5 loại khí luôn vận hành để an toàn thể chất, hỗ trợ tinh thần vững mạnh trong công phu hành trì.

Hòa thượng Thích Nhựt Quang chuyên tu trì Mật tông đã góp thêm tiếng nói trong buổi tọa đàm. Ngài nhấn mạnh sự dung hợp của PGVN qua tam tông “Thiền, Tịnh, Mật”, điển hình qua nhị thời khóa tụng thường nhật trong các tự viện PGVN. Riêng Mật tông, Ngài đề cập hai điểm quan trọng phật bộ (Trí tuệ Bát nhã), Kim Cương bộ (Năng lực từ bi) và Liên Hoa bộ (Phương tiện, hộ niệm của chư Phật, Bồ tát).

Đúc kết buổi Tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh quá trình tu học Phật pháp qua tam huệ “Văn, Tư, Tu”, đường lối thực hành từng tông phái có khác biệt nhưng tất cả tông phái đều xuất phát từ kim ngôn khẩu ngọc của đức Phật, Kim Cương thừa cũng không ngoài giáo lý đức Phật. Lịch sử truyền thừa PGVN, tính dung hợp tam tông “Thiền, Tịnh, Mật” qua các Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Trúc Lâm, Lâm Tế, Tào Động... Thời đại ngày nay, PGVN có sự hiện của Kim Cương thừa quang lâm, giao lưu chia sẻ phật sự, tạo thêm sinh khí mới cho PGVN.

Cuối cùng, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đồng Bổn, Trưởng BTC đã cảm tạ Thượng tọa Tiến sĩ Phật học Gyalten Kunga cùng đoàn Kim Cang thừa và các bậc thiện hữu tri thức, các nhà nghiên cứu đã đến tham dự buổi tọa đàm. Tiếp theo, lễ quán đỉnh tại chính điện chùa Phật Học Xá Lợi, đông đảo Chư tôn đức tăng, ni, phật tử tham dự trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể.

Vân Tuyền
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z