Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 17/06/2022, 15:12 PM

Trì danh Bồ tát - an yên phúc lạc

Trừ những lúc phải dùng đầu óc làm việc, trong mọi sinh hoạt hàng ngày, ta chỉ cần tỉnh giác niệm thầm: Nam mô Quán Thế Âm bồ tát, thì cả đời ta, gia đình, người thân xung quanh sẽ được bình an yên ổn phúc lạc.

Đơn giản là chỉ cần chú tâm thành tín niệm danh Bồ tát Quán Thế Âm và biết tiết chế, đơn giản trong mọi sinh hoạt ăn uống, bớt tham muốn xa hoa phung phí tiền của, tài nguyên, gần thì sẽ giúp cho bản thân, gia đình và mọi người an yên bình ổn, xa thì bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giúp nhân loại được an yên, phúc lạc, thật công đức vô lượng.

Trừ những lúc phải dùng đầu óc làm việc, trong mọi sinh hoạt hàng ngày, ta chỉ cần tỉnh giác niệm thầm: Nam mô Quán Thế Âm bồ tát, thì cả đời ta, gia đình, người thân xung quanh sẽ được bình an yên ổn phúc lạc

Đây là pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiêm mà ai cũng làm được, làm tốt,

Nhất là những người được gọi là giàu có, quyền thế lớn mà biết học theo hạnh từ bi trí tuệ của Bồ Tát Quán Thế Âm, biết tiết chế, bớt ham muốn, tham.vọng, sống đạo đức, bảo vệ thiên nhiên sinh thái thì phúc cho bản thân họ, gia đình họ và phúc cho cả bá tánh muôn dân.

Không ít người, nhất là những người chỉ học Phật kiểu ngoài da, lý thuyết, biện luận thì cho rằng pháp trì danh bồ tát là chủ về nương tựa tha lực tín ngưỡng...còn Phật giáo chủ trương tự lực này nọ..?

Xin thưa, chưa bàn đến công đức, oai lực, thần thông của bồ tát gia hộ, pháp chuyên tâm trì danh Quan Âm bồ tát sẽ giúp chúng ta đạt đến trạng thái nhất tâm, tập trung sức mạnh tinh thần, phát huy diệu dụng của tâm lực, tăng cường sức mạnh của ý chí, khai mở trí tuệ, thăng hoa tâm hồn, giải quyết được tất cả mọi khó khăn, chướng nạn trong đời.

Lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Chưa bàn đến công đức, oai lực, thần thông của bồ tát gia hộ, pháp chuyên tâm trì danh Quan Âm bồ tát sẽ giúp chúng ta đạt đến trạng thái nhất tâm, tập trung sức mạnh tinh thần, phát huy diệu dụng của tâm lực, tăng cường sức mạnh của ý chí.

Chưa bàn đến công đức, oai lực, thần thông của bồ tát gia hộ, pháp chuyên tâm trì danh Quan Âm bồ tát sẽ giúp chúng ta đạt đến trạng thái nhất tâm, tập trung sức mạnh tinh thần, phát huy diệu dụng của tâm lực, tăng cường sức mạnh của ý chí.

Thường tỉnh giác, chú tâm thành tín trì niệm danh hiệu và học theo hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta sẽ:

Bớt tham lam cho đến không còn tánh tham lam bỏn sẻn

Chúng ta sẽ nuôi lớn lòng từ bi, thương yêu hành pháp bố thí, khiến cho ta lúc nào cũng muốn hiến tặng cho người khác những thứ mình có, chứ không có ý tham lam tước đoạt tài vật của người.

Bớt sân hận cho đến không còn sân giận

Chúng ta sẽ phát triển lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi tình thương, ta sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân. Có trí tuệ ta sẽ hiểu thông được các pháp thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi ta cũng không tiếc nuối giận hờn bực bội

Bớt si mê cho đến hết si mê vô minh

Niệm danh hiệu Bồ-tát một cách chú tâm sẽ giúp ta khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ ta sẽ hiểu hiểu được lý duyên sanh, duyên khởi, có hợp có tan của mọi thứ trên đời. Ta sẽ không còn chấp trước hay tham luyến một người hay sự vật, của cải nào đó.

Không sợ mình bị đọa vào ba đường ác

Khi ta thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, ta sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác vì đã từng bước đoạn trừ ba độc tham sân si, tăng trưởng niệm định tuệ

Không còn sợ bị những bệnh nan y

Dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, ta cũng sẽ phát huy sức mạnh của tâm lực, ý chí, bịnh gì cũng được khỏi.

Bớt khổ đau đến không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa

Đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, mà dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu giúp, đô thoát.”

Cầu nguyện chí thành, đều được toại ý

Sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp.

Có lòng tin, cảm thấy an ổn yên tâm trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn chướng ngại, nghịch cảnh nào

Ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, ta cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực thần thông của Bồ-tát cảm thông tâm ta sẽ được che chở làm cho cảm thấy vững lòng, yên dạ. 

Dần phá trừ nghiệp chướng trọng tội trong vô lượng kiếp

Như trong đời này sinh ra ta bị nghèo hèn túng thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê, do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào tâm nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, ta sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Ta biết tu phước tiêu nghiệp. 

Được toại như sở nguyện mong cầu chính đáng

Như trong đời này, vì nhu cầu sống, ta cần cầu lập nghiệp tạo ra của cải, nhà cửa, công danh sự nghiệp v.v…ta cũng sẽ được toại như ý nguyện chẳng những đạt được những nhu cầu vật chất tài danh, mà quan trọng hơn la ngài phương tiện dẫn dắt ta tu tập phước, tu tuệ. Vì đại nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được lìa khổ được vui. 

Niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Âm có công đức vô lượng, chỉ cần nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, thì đời này, đời sau được an yên phúc lạc.

Bồ Tát Quán Âm có công đức vô lượng, chỉ cần nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, thì đời này, đời sau được an yên phúc lạc.

Chuyển hóa quả báo đau khổ trong các đường ác

Ta sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Sanh, già bệnh chết khổ, lần đều khiến dứt hết.

Không sợ hãi quỷ dữ, tà thần, chú thuật, ếm đối làm hại

Không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến mình. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các tà ma ngoại đạo.

Được chư thiên và các vị thiện thần bảo vệ gia hộ

Sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ, không cho những điều ác xâm tổn đến thân.

Được thác sanh về các cõi Phật, cõi lành mười phương sau khi mạng chung

Muốn sanh về bất cứ cõi Phật, cõi lành nào trong mười phương, ta cũng sẽ được toại ý nguyện. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

Có thể hóa giải oan gia thích kiết từ nhiều đời nhiều kiếp trước

Ta sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù nữa.

Bồ Tát Quán Âm có công đức vô lượng, chỉ cần nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, thì đời này, đời sau được an yên phúc lạc.

Niệm Quan Âm

Sống tiết chế

Phúc đức bình an

Lợi ích muôn loài

Cùng niệm nhé

Nam mô đại từ bi, cứu khổ nạn Quán Thế Âm bồ tát

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tu trên mạng xã hội

Kiến thức 14:47 30/06/2022

Thời buổi mạng xã hội phát triển, người ta dễ dàng lấp đầy tâm trí mình bằng những hình ảnh và thông tin. Nhưng vì sao nhiều người vẫn đầy dẫy khoảng trống của sự cô đơn, hụt hẫng, bất an và chán nản?

Vấn đề nghiên cứu Tâm lý giáo dục theo quan điểm Duy thức học Phật giáo (Phần 2)

Kiến thức 14:05 30/06/2022

Phật giáo quan niệm rằng mọi chúng sinh đều có Phật tính. Duy Thức học cung cấp một phương pháp luận giúp hướng dẫn con người rèn luyện để đạt đến nhận thức đúng về thế giới hiện tượng, từ đó có những phản ứng thích đáng đối với thế giới ấy hầu mang lại an lạc cho mình, cho người và cho môi trường.

Vấn đề nghiên cứu Tâm lý giáo dục theo quan điểm Duy thức học Phật giáo (Phần 1)

Kiến thức 14:05 30/06/2022

Theo quan điểm Phật giáo, con người là hợp thể của ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức; trong đó thân thể thuộc sắc pháp; còn thọ, tưởng, hành, thức đều thuộc tâm pháp. Điều này cũng phù hợp với nhận thức khoa học hiện nay, công nhận con người gồm có thân và tâm; thân thuộc vật chất còn tâm thuộc tinh thần.

Cuộc đời vô thường nên chúng ta phải tùy duyên

Kiến thức 14:04 30/06/2022

Chúng ta không nên quá bận lòng với những việc tốt xấu, đúng sai của thế gian, chỉ cần quản lý tốt việc làm của bản thân qua sự kiểm soát của thân miệng ý mà làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng tốt và khoan dung độ lượng với mọi người, luôn nghiêm khắc với bản thân, và sống tùy thuận thế gian.