Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 25/05/2016, 10:09 AM

Trung Quốc: Nam Phổ Đà thiền tự y Luật như Pháp An cư Kiết hạ

Ngày 16/04/Bính Thân, Nam Phổ Đà thiền tự, Tp.Hạ Môn, phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cẩn tuân quy chế Phật giáo, y Luật như Pháp An cư Kiết hạ. 

Thời gian An cư, nội tự giảm thiểu ngoại vụ, toàn thể tăng chúng dứt các duyên bên ngoài, nhập Thiền đường, niệm Phật, đả tọa Tham thiền, tinh tiến tu trì, Giáo thụ tiếp tục giảng dạy và tăng sinh tiếp tục học tập bình thường theo niên khóa, như lý Văn, Tư, Tu. Ngày an cư, Phật học viện Mân Nam, Ni chúng tác pháp an cư tại Trúc Lâm tự, cùng cử hành Nghi thức tác pháp đối thú An cư.

Truyền thống an cư kiết hạ là quy chế trọng yếu của Tăng già Phật giáo. Một trong những đặc trưng làm nên đạo Phật là duyên khởi tính. Pháp an cư kiết hạ ra đời là nhằm hướng đến tự thân mỗi hành giả xuất gia có điều kiện, môi trường tu tập lý tưởng nhất để thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 
 
Do duyên khởi tính mà sau khi Phật thành đạo, trong 12 năm đầu đoàn thể Tăng già chỉ hành trì giới luật căn bản được thâu tóm qua nội dung như Tứ phần luật ghi: “Khéo phòng hộ lời nói/ Tâm tịnh ý lắng trong/ Thân không làm điều ác/ Ba nghiệp đạo thanh tịnh/ Thực hành đúng như thế/ Là đạo đấng Đại tiên”. Tuy nhiên, sau đó do số lượng đoàn thể Tăng già phát triển nhanh, phát sinh ra những vấn đề hệ lụy. 

Theo Tứ phần luật 37 (An cư kiền độ) thì đã có sự than phiền của quần chúng về việc nhóm Tỳ kheo 6 người luôn du hành khắp nơi, bất luận là mùa nào, giẫm chết côn trùng. Ngay cả những loài vật còn trú ẩn vào mùa mưa, huống hồ là dòng họ Thích, sao không có đời sống ẩn tu 3 tháng. Do nhân duyên như vậy, Phật chế pháp an cư kiết hạ cho Tăng đoàn và duy trì cho đến ngày nay.
 
Điểm đáng nói, pháp an cư mà Phật thiết lập không phải vì có hiện tượng quần chúng phản ánh đối với một số Tỳ kheo đi lại làm thương tổn đối với một số côn trùng mà chính là mục đích hướng thượng, quyết định tối hậu trong việc giải thoát tự thân, duy trì mạng mạch Phật pháp trường tồn.

Theo Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma (q.4), giải thích nghĩa lý an cư như sau: “Thân và tâm tĩnh lặng gọi là an. Quy định thời gian ở một chỗ gọi là cư”. Hay nói cách khác, khái niệm an cư cần được hiểu “an” là an tịnh nội tâm, “cư” là kỳ hạn cư trú tu tập, chuyển hóa tâm thức trong suốt thời gian nhất định nào đó. Vì vậy, mùa An cư kiết hạ của chư tăng ni thực chất chính là thời kỳ thuận lợi nhất trong việc thực thi đời sống hướng thượng, quyết định sự chuyển hóa tâm thức, là cơ sở thành tựu phạm hạnh, khai sáng trí tuệ cho mỗi hành giả.

Hơn nữa, bản chất của Tăng-già là hòa hợp, thanh tịnh. Do đó, từ thời Đức Phật cho đến nay, cứ đến mùa sen nở, các đạo tràng an cư kiết hạ chính là nơi chư tăng ni và phật tử vân tập tu tập trong 3 tháng, không phân biệt xuất xứ, nguồn gốc; bình đẳng về tính giải thoát, giải thoát tri kiến. Là nhân duyên thiện lành, để mọi người có điều kiện chung sống với nhau, nuôi dưỡng đạo tâm, thực hành Tam vô lậu học trong tinh thần Lục hòa.

Đó là một hội chúng sống chung với tinh thần thân hòa đồng trú, hòa thuận, thương yêu, cùng nhau học pháp, hành pháp thăng tiến đạo hạnh, đoàn kết không chia rẽ. Hai là, hội chúng đó cùng nhau tu tập với tinh thần khẩu hòa vô tranh, giữ gìn lời nói ôn hòa, nói lời ái ngữ. Luận bàn Phật pháp trong sự tương kính, chia sẻ và bao dung, đối với các vấn đề siêu hình và không cần thiết thì im lặng như Chánh pháp. Ba là hội chúng đó luôn khởi tâm với ý nghĩ thiện lành, vui vẻ trong sáng, thanh tịnh, không cố ý tạo bất hòa, đố kỵ, ganh ghét; với một thái độ tôn trọng nhau và hòa giải trong tinh thần ý hòa đồng duyệt. Bốn là hội chúng đó thực thi nếp sống giới hòa đồng tu trong một tập thể lấy giới luật làm chuẩn, tự giác giữ mình trong kỷ luật và quy tắc, không xét việc người, tự soi mình, kính trên hòa dưới, tạo ra sự an bình trong môi trường tu tập đạo hạnh trang nghiêm và quy củ thiền môn. Năm là, hội chúng đó an trú trong tập thể, luôn sách tấn, cùng nhau học hỏi trong sự bình đẳng tu tập tâm, không phân cao thấp, hay khen chê, chỉ trích, dìu dắt cùng tu, cùng lợi lạc trong tinh thần kiến hòa đồng giải. Cuối cùng là tập thể đó chung sống với nhau theo tinh thần lợi hòa đồng quân, nghĩa là cùng nhau thực thi nếp sống tam thường bất túc, mọi sự cúng dường đều được phân chia bình đẳng theo luật định.

Nam Phổ Đà Thiền Tự nằm cạnh núi, gần biển, ảnh hưởng khí hậu dương tính nhiệt đới, mùa mưa nắng rõ ràng, thấp nhiệt nghiêm trọng, xung quanh đô thị hóa hằng ngày náo nhiệt, do nhu cầu hoằng pháp, người xuất gia phải làm bổn phận tiếp cận quần chúng kết duyên hóa đạo, thân tâm mõi mệt, do đó nhân mùa an cư kiết hạ được dịp tịnh dưỡng thân tâm, vun bồi Tam vô lậu  học “Giới, Định, Tuệ”, lấy hoằng pháp độ sinh làm sự nghiệp tu hành. Ngưỡng nguyện Tam bảo, Long thiên Hộ pháp giaa trì. Nam Phổ Đà Thiền Tự quyết định theo truyền thống y luật như pháp kiết hạ an cư. Thời gian An cư, Kiết giới tràng, Y chỉ, Tác pháp, phân phòng, thụ nhật, Yết ma sự, như pháp thành tựu. 

Vân Tuyền (Nguồn: Nam Phổ Đà online)
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

Nhà Của Mẹ - công trình kiến trúc dung dị mô phỏng hình tượng người mẹ hiền

HomeAZ 26/05/2020, 17:16

"Nhà Của Mẹ" là công trình kiến trúc dung dị của một nhóm kiến trúc sư, với lối thiết kế độc đáo hài hòa cùng thiên nhiên, cảnh quan địa phương, làm nên nét đẹp riêng biệt và cuốn hút.

Khi cái ác đi đến chỗ tận cùng: Đào mộ người chết

Quốc tế 14:52 27/05/2020

Cho vay lãi nặng, đào mộ người chết, đốt hài cốt, tất thảy nói về một cái ác tận xương tủy, thân khẩu ý đều nhập cuộc để tạo ác nghiệp khó lòng trả hết trong một hay hay kiếp người trong luân hồi và luật nhân quả.

10 hạnh lành Phật dạy, chẳng lo gì buồn khổ

Quốc tế 14:26 27/05/2020

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, làm điều tốt đẹp còn chưa được bao nhiêu huống chi làm điều xấu, sống vui vẻ thanh thản được bao lâu mà phải mang khổ nghiệp vào thân. Làm theo 10 hạnh lành Phật dạy sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc.

Phương pháp thực hành thiền dễ nhất mang lại kết quả thù diệu

Quốc tế 14:05 27/05/2020

Lúc mới bước chân vào việc hành thiền, bạn chưa thấy rõ các chuyển biến của thân và tâm. Nhưng dần dần, sau khi đã thiền được bốn năm mươi giờ, tâm định của bạn sẽ lớn mạnh. Tâm không còn vọng động nhiều nữa mà dính chặt vào đề mục hành thiền của bạn.

Dùng tâm từ bi để giải độc tố tự thân

Quốc tế 14:02 27/05/2020

Dùng tâm từ bi có thể giải độc, không cần tìm thuốc giải độc, vì trong thuốc giải cũng có độc. Tâm chân thành thanh tịnh sẽ không bị ô nhiễm, tâm từ bi có thể giải độc, cho nên dùng nội công của chính chúng ta, không nên cầu bên ngoài.