Phật Giáo

Trung Quốc: Vị sư lưu toàn thân xá lợi hơn nghìn năm

Thứ năm, 19/07/2017 | 14:53

Toàn thân xá lợi của Đại sư Từ Hiền từ nghìn năm trước, nguyên bộ xương bền chắc và ngời sáng, bộ não hoàn chỉnh, một quá trình chụp CT đã tiết lộ. Tuần trước đã phát hiện khi Toàn thân Xá lợi của Đại sư Từ Hiền được kiểm tra y tế tại ngôi cổ tự Định Tuệ, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. 

 
Đại sư Từ Hiền, vị Thánh tăng đã lưu Toàn thân Xá lợi (Kim cương thân bất hoại) sau khi Viên tịch hàng nghìn năm. Theo ghi chép lịch sử, Ngài sinh ra và lớn lên tại quê hương đức Phật Ấn Độ. Đại sư Từ Hiền vân du từ Ấn Độ cổ đại sang Khitai (Khiết Đan-từng tồn tại ở Trung Á và Bắc Á. Dân tộc này từng phát triển thành tổ chức quốc gia Liêu Quốc, tồn tại và kiểm soát phía bắc Trung Quốc giai đoạn 907-1125), vùng Đông Bắc Trung Quốc gần bán đảo Triều Tiên ngày nay. Ngài có công dịch 10 bộ kinh Phật giáo từ Phạn sang Hán. Ngài được triều đình Khitai (Khiết Đan) phong Quốc sư. Một số bản dịch của Ngài được khắc vào các phiến đá đến nay vẫn còn xem được.
 
Theo nguyện lực, sau khi Đại sư Từ Hiền Viên tịch đã lưu toàn thân xá lợi, trải qua hàng nghìn năm thăng trầm lịch sử, toàn thân Xá lợi của Ngài bị thất lạc. Toàn thân xá lợi của Ngài được phát hiện trong một hang động vào thập niên 1970 của thế kỷ 20.

Theo vị Trụ trì ngôi cổ tự Định Tuệ, các vị cao tăng đắc đạo thường tùy theo nguyện lực của mình để lưu toàn thân xá lợi. Các Ngài sẽ di chúc cho các đệ tử biết trước khi viên tịch, điển hình như Thiền sư Nguyệt Khê đã di chúc cho các đệ tử biết "Ta đã nguyện lưu Toàn thân Xá lợi. . . viên tịch năm 1965"
 
Tiến sĩ Y khoa Ngô Vĩnh Thanh nói với Pear Video sau khi quét: "Chúng tôi có thể trông thấy xương cốt đại sư vẫn còn chắc khỏe như xương người thường. Xương hàm trên, hàm dưới, xương sườn, cột sống và tất cả khớp đều hoàn chỉnh. Điều này thật khó tin...". 

Toàn thân xá lợi của Đại sư Từ Hiền dự kiến sẽ được cung thỉnh từ ngôi cổ tự Định Tuệ đến Thần Đô cổ tự, trên Hưởng Đường Sơn tự đang được xây dựng. Vị tăng tại chùa Định Tuệ cho biết công chúng vẫn lễ bái Đại sư Từ Hiền tại ngôi cổ tự Định Tuệ từ nay đến cuối năm 2017.

Vân Tuyền (Nguồn: Foguangshengyin)
Xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=1HLH9DohzZA
https://www.youtube.com/watch?v=1HLH9DohzZA
https://www.youtube.com/watch?v=1HLH9DohzZA
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z